Loading

Bosna a Hercegovina - Co o ní víme? Co nás spojuje? Jak tam pomáháme? Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci

V červnu 2017 se studenti a pedagogové z KRES vypravili v rámci projektu "Rozvojová spolupráce na vlastní oči" na terénní exkurzi do Bosny a Hercegoviny, kde navštívili celkem 15 organizací a rozvojových projektů a obohatili své teoretické znalosti ze studia s praktickými ukázkami práce v terénu.

Po návratu ze studijní cesty tedy studenti dále sdíleli své zkušenosti a poznatky s veřejností. Psali články do novin a na web, vytvářeli informační materiály o tom, jak se žije v zemi, která si prošla nelehkou historickou cestou, a jakým výzvám dnes čelí. Zabývali se také tím, co naše země spojuje. Studenti chodili přednášet mezi své vrstevníky na střední a vysoké školy, realizovali besedy a výstavy a další mediální aktivity.

Michal a Veronika vyrazili do Bohumína diskutovat se studenty Gymnázia Fr. Živného
Vendula a Fabio prezentovali na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci
Katka zavítala na Gymnázium v Tanvaldu a mezi obyvatele Desné
Nikol besedovala se seniory z Terezína

Studenti a pracovníci Univerzity Palackého byli jednou z cílových skupin těchto osvětových aktivit. V univerzitních novinách Žurnál UP se dočetli různé zajímavosti. Na chodbách pak mohli zhlédnout výstavu fotografií pořízených během studijní cesty.

Díky nadšení a aktivnímu zapojení studentů vzniklo v rámci projektu bezmála 30 mediálních výstupů a bylo zrealizováno 10 besed a přednášek pro školy a veřejnost. Usilujeme tak o informovanost širší veřejnosti nejen v oblasti rozvojové spolupráce či Bosny a Hercegoviny jako takové, ale zejména o seznámení s aktivitami ZRS ČR, která svými výsledky přispívá ke zlepšování životních podmínek tisíců lidí v mnoha zemích světa.

"Rozvojová spolupráce na vlastní oči" je projektem studentů a pedagogů Katedry rozvojových a environmentálních studií (KRES) Univerzity Palackého v Olomouci. Cílí na praktické seznámení studentů a veřejnosti s rozvojovou spoluprací v prioritními zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Více o projektu se dozvíte na webu KRES. Projekt je spolufinancován z prostředků České rozvojové agentury.

Katedra rozvojových a environmentálních studií, 2017

Created By
Kateřina Procházková
Appreciate

Credits:

Fabio Iguavita, studenti KRES UPOL

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.