Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 23 maart 2020

Tweede week

Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief gaan we de tweede week in van de schoolsluiting. Onvoorstelbaar dat het nog maar een week geleden is dat de melding van de minister kwam dat ook de scholen gesloten moesten worden. In de afgelopen week is er ontzettend veel gebeurd. We hebben met z'n allen -ouders en school- ons hele programma aangepast op het thuiswerken. Dit vergt veel aanpassingsvermogen. Toch is het gelukt. We zijn ontzettend creatieve dingen ontstaan waardoor het leren van onze kinderen toch door kan gaan. Op zo'n moment merk je ook de grote slagvaardigheid van leerkrachten en hun drive om de ontwikkeling van de kinderen door te laten gaan. Maar ook de samenwerking met u als ouders. Thuis wordt tijd en ruimte vrij gemaakt om samen aan de slag te gaan. De contacten zijn hartverwarmend. Alle appjes, telefoontjes, foto's en filmpjes waardoor blijkt dat we samenwerken en er voor elkaar zijn maken ons blij. In de komende week zullen we als school weer op allerlei manieren contact leggen met de kinderen. We kijken ernaar uit!

Via Parro krijgt u van Arianne te horen wanneer de bibliotheek weer open is om gefaseerd boeken te kunnen ruilen. Houdt u er rekening mee dat we aanstaande maandagmorgen weer een afhaalmoment hebben waarop nieuwe schoolmaterialen opgehaald kunnen worden? We denken aan kleutermaterialen/ontwikkelingsmateriaal, werkbladen enz.

Eindtoets

Minister Arie Slob heeft aangekondigd dat de scholen dit jaar geen eindtoets gaan afnemen bij de leerlingen in groep 8. De prioriteit in het primair onderwijs ligt op dit moment bij de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand, aldus de minister in een nieuwsbericht en een brief aan de Tweede Kamer.

Hoe praat je met kinderen over het coronavirus?

In het NRC handelsblad staat een leuk artikel over dit onderwerp. Wat zijn de do's en don'ts volgens de experts. Ook staan er handige tips in om de gevoelens van je kind te erkennen.

Overbelasting servers

In de afgelopen week bleek dat veel servers last hadden van de grote aantallen aanmeldingen binnen een korte tijd. Inmiddels zijn veel organisaties erin geslaagd hun capaciteit te vergroten. Mocht het in de komende week nogmaals voorkomen dat u inlogproblemen ondervindt bij het aanmelden bij Zuluconnect of de berichtgeving vanuit Parro dan vragen we u even geduld te hebben en het op een later tijdstip nogmaals te proberen.

Chromebooks

Tijdens het ophalen van lesmateriaal hebben enkele kinderen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een chromebook van school te lenen na ondertekening van een aansprakelijkheidscontractje. Dit is nog steeds mogelijk indien er thuis niet beschikt kan worden over een laptop of tablet. Aanvragen hiervoor lopen via de chat van Parro met de leerkracht of via het schoolmailadres.

Noodopvang

Gedurende de eerste week is er vanuit onze school geen gebruik gemaakt van de noodopvang op school. Vanaf nu neemt de gemeente de coördinatie over zoals landelijk afgesproken. Berichten hierover zijn reeds verspreid via allerlei kanalen. Via onderstaande link vindt u de gewenste informatie nogmaals op een rij. Scholen worden opgeroepen het advies van het ministerie zo veel mogelijk op te volgen: thuiswerken als het kan. Medewerkers komen alleen naar school als dat nodig is.

Reminder ouderenquête

Als het goed is hebt u afgelopen maandag (16 maart) een mail gekregen van de Successpiegel. Het betreft de ouderenquête. Denkt u er nog even aan deze in te vullen? We hechten veel waarde aan uw mening. Mocht u dit al hebben gedaan; hartelijk dank!

Afgelastingen

Uiteraard gaan alle schoolse activiteiten in de periode tot en met 6 april niet door. Denk hierbij aan culturele voorstellingen, vieringen en inloop. Ook daarna zijn activiteiten die uit voorzorg zijn afgelast.

  • De koningsspelen op 17 april gaan niet door
  • Alle activiteiten in de hele maand april in het kader van 75 jaar vrijheid gaan niet door
  • Het schoolvoetbal gaat niet door

Gymlessen thuis

Van onze gymleerkracht meester Tom kregen we een aantal documenten met leskaarten en spel/beweeg activiteiten die de kinderen thuis kunnen spelen. We hebben ze online gezet zodat iedereen er bij kan.

Het word-bestand "challenges" zijn een aantal opdrachten waar misschien filmpjes van gemaakt kunnen worden waarbij we de kinderen uitdagen om het na te doen. Misschien dat de kinderen hun eigen variant dan ook kunnen filmen en op kunnen sturen. Wij (sportservice) zijn hier in ieder geval al mee bezig.

Ook zit er bijvoorbeeld gym- bingo, ganzenbord, laserparcour en memory. Erg leuk!

Godsdienstverhalen

Via één van de ouders ontvingen we een link naar bijbelvertellingen voor thuis. Via deze link komt u bij deze vertellingen. Klik hier.

Tot slot

Alain Clark schreef een lied voor alle mensen die op dit moment voor anderen zorgen. Hij zegt hier zelf over: "Op verzoek van @bartradio2 schreef ik afgelopen maandag het lied ‘Deze is voor jou’. Deze is voor alle mensen uit de zorg, maar ook de mensen die ervoor ZORGEN dat we onze boodschappen kunnen blijven doen, dat onze straten schoon zijn, dat onze kinderen kunnen blijven leren, de mensen die er voor ZORGen dat alle nodige spullen van A naar B komen. Wat schijnt er in één keer een helder licht op de plekken van onze samenleving die zo essentieel zijn. “Jij weet wie je bent, deze is voor jou”.

Lied van de maand

Groep 5/6: Psalm 150: 1

Groep 7/8: Psalm 101: 1

Jarig

Agenda

Oud papier/pleinvegen

Volgende nieuwsbrief

De volgende (korte) nieuwsbrief verschijnt op maandag 30 maart 2020

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van - "Spring Bird · Free photo on Pixabay" • Hannah Tasker - Patricia Prudente - "bambole"