44 The game

44 the game gebruikt meerdere gestures, onder andere tappen langer tappen en tilten. Tappen doe je om te jumpen als je langer tapt dan jump je hoger. Ik denk dat deze game leuk is omdat het de wereld van elke kant laat zien.

Hier is een linkje waar je de game kunt bekijken

Dit persoon heeft 42 van de 44 keys gevonden of gepakt

ik vindt dat deze game een aanrader is ik heb het zelf even gespeeld en vond het erg leuk!

Spark page Dominique Scoop

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.