עבודת שורשים ישראל ישראלי

מטרתי בעבודה זו היא להציג את משפחתי וללמוד קצת יותר על המשפחה שהייתה בארץ ישראל הרבה דורות. הלכתי לחקור עם אמא שלי את ההיסטוריה של המשפחה בספריה הלאומית בירושלים אצל פרופסור יצחק כרם, גילינו שהמשפחה שלנו כבר 14 דורות בארץ. פרופסור כרם אמר לחפש תעודות זהות, תאריכי לידה ומקום קבורה- תאריך פטירה. נשלחנו לארכיון ושם חיפשנו מכתבים ישנים ומאמרים על משפחתנו שגרה בצפת. לא מצאנו כלום בארכיון כי הדפים היו מלאים בעובש ואי אפשר היה לפתוח אותם אבל מצאנו רמזים. הלכנו לחקור וגילינו שהנשיא בן צבי לא חקר על משפחתנו מספיק כי ההיסטוריה גדולה מידי אבל צילמנו את הספר: "שאר היישוב". זה היה ממש מעניין כי אנחנו יכולים לגלות עוד הרבה ואפילו דברים שבן צבי לא ידע על משפחת עלמאני שהיא המשפחה מצד אמא שלי ומצד סבתא רבתה שלי.ר

שמי ישראל ישראלי נולדתי בירושלים. בתאריך לועזי 18.2.02, בתאריך עברי: י"ב בתשרי תשס"ג בשעה 14:14.

.

אבא שלי נולד בתל אביב בבית החולים הקרייה יש לו אחות שקוראים לה שולה בבית שלו הם דיברו עברית וההורים שלו דיברו בגרמנית כשהם לא רצו שאבא שלי ודודה שלי לא יבינו על מה הם מדברים.

Credits:

Created with images by sathyatripodi - "brothers family siblings"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.