Loading

Väder, vind och moln Fysik för 4-6 - David LANCELOT SJÖVALL

Varför behöver vi veta vilket väder det blir imorgon?

- STORA FRÅGOR OM TEMAT

Bild: Två tornados.
 • Varför är det så att värme hör ihop med hur snabbt atomer rör sig?
 • Tar ett ämnen olika stor plats beroende på hur varmt det är och är det likadant med oss människor?
 • Hur sprider sig värme?
 • Varför har vi inte bara samma väder år ut och år in?
 • Hur håller man kvar värmen?

Historien bakom temperatur och termometern

Vem var egentligen uppfinnaren till termometern? Anders Celsius blev enbart 43 år gammal och levde i 1700-talets Sverige. Han en av världens mest kända och betydelsefulla personer än idag.

Bild: bilden visar en målning på Carl von Linné. Uppfinnaren av termometern.

Solen

Vår planet är väldigt liten jämfört med solen. 1 miljon jordklot får plats i solen!

Solens yta är mellan 5000 - 6000 grader Celsius varm. I mitten är solen 15000000 (15 miljoner) grader varm!

Runt solen snurrar 8 planeter:

 1. Merkuris
 2. Venus
 3. Jorden (Tellus)
 4. Mars
 5. Jupiter
 6. Saturnus
 7. Uranus
 8. Neptunus

Bara en liten del av all värme som solen skickar ut träffar oss på planeten Jorden. Ändå räcker den värmen för att hålla vår planet lagom varm.

- SOLEN - Ljusenergi

Ser du ljusstrålarna på bilden här nedan? Solens ljusstrålar ger oss ljusenergi och värmeenergi. Man skulle kunna kalla det för ljuskraft och värmekraft.

Bild: Solens ljusstrålar.
Ödlan är växelvarm. Den behöver solens värmeenergi för att kunna komma igång och röra sig.

– Kan man spara energi från solen?

Ja, det kan låta låta knepigt, men solenergi kan lagras (=samlas in) till elenergi med hjälp av solcellsplattor. Sådana plattor kan du se här nedan.

Solceller samlar (=lagrar) solenergi för att användas som elenergi sen.

När man lagrar solenergi i solceller kallas den energin för LAGRAD SOLENERGI. Lagrad solenergi finns även i träd och växter som har samlat in energi från solen. Den energi kan vi elda med sedan så det blir värmeenergi och ljusenergi.

SKOGSBRAND: Träden har samlat solenergi. Solenergin blir till värmeenergi och ljusenergi då träden börjar brinna.

Hur kallt kan det egentligen bli?

Temperaturen ökar när atomerna rör sig mer. När atomerna inte rör sig står de helt stilla. Då atomerna är helt stilla bildas ingen värmeenergi. Då är det – 273,15 Celsiusgrader kallt. Kallare än så kan det inte bli och det kallas för Den absoluta nollpunkten.

Ju varmare det blir desto snabbare rör sig atomerna. Det är egentligen de som gör att det blir varmare och kallare i universum och på vår planet.

Varmare atomer behöver mer plats att röra sig snabbare, snabbare och ännu snabbare. Kallare atomer vill gärna vara mycket nära varandra och röra sig mycket långsamt och därför behöver de inte så mycket plats.

Foto: atomerna i molekylen rör sig inte och då kan ingen värme (värmeenergi) bildas. Då är det -273,15 grader kallt. Kallare än så kan det aldrig bli i hela universum.

Vind

- Vindens snabbhet

Foto: i detta hus bodde Sir Francis Beaufort som på 1800-talet uppfann en skala för att mäta vinstyrka.

Hur snabbt det blåser kallar vi för vindstyrka. Vindstyrkan mäts i en skala mellan 0-12 efter en engelsk amiral (Sir Francis Beaufort) år 1806. Ju högre upp i skala vinden kom, desto starkare och snabbare var vinden. Skalan kan användas även idag om det inte finns något instrument att mäta vinden med. Vanligtvis mäter vi numera vindstyrkan i meter per sekund (m/s). Cykloner, orkaner och tornados kallas de starkaste vindarna. Sådana vindar kan komma upp i 160 km/h.

Luft

Om man skulle samla ihop en kubikmeter luft så skulle den väga 1,3 kg. Det är inte så mycket, men tänk dig hur många kubikmeter luft som finns ovanför ditt huvud!

Syftet med kursen

SYFTET MED KURSEN ÄR ATT DU:

 • utvecklar kunskap, nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden.
 • ska ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Det här kommer vi att arbeta med och det här skall du förväntas ha lärt dig efter kursens gång:

 • att värme hör ihop med hur snabbt molekylerna rör sig.
 • att värme kan spridas på tre sätt.
 • några ämnen som leder värme bra respektive dåligt.
 • hur man mäter temperatur och vilken skala vi använder.
 • meteorologi t.ex. om hur vindar uppstår.
 • hur en termos fungerar.
 • utföra enkla experiment.

Koppling till läroplanen

SYFTE

Bi Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi.

INNEHÅLL

Fy 4-6 Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Fy 4-6 Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Fy 4-6 Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fy 4-6 Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Fy 4-6 Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Fy 4-6 Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Kunskapskrav

Fy C 6 Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.

Fy C 6 Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Begreppsord och svåra ord

Här har jag samlat samtliga svåra ord och begreppsord som kommer att användas under kapitlets gång. Elever som har svårt att läsa eller behöver stöd i modersmål kan använda sig av Inläsningstjänst.se.

I boken som vi kommer använda oss av till viss del, behöver du träna på vissa ord och begrepp. Kapitlet om väder, vind, m.m. finns i boken Koll På NO Biologi, Fysik, Kemi 4.
 • Sprider (värme)
 • Leder (värme)
 • Isolera = skydd som gör att temperaturen inte blir kallare eller varmare - till exempel en termos.
 • Termometer/termos = en flaska som man till exempel kan hälla varmt vatten eller kaffe i och som behåller värmen länge.
 • Temperatur = temperaturen talar om hur varmt eller kallt något är. Temperaturen beror på hur snabbt atomerna rör sig.
 • Uppfinnare = en person som kommit på en ny sak.
 • Celsiusgrader
 • Atom = mycket, mycket, mycket små delar som allt vi kan se i universum är byggt av.
 • Meteorologi
 • Väder
 • Värme
 • Åska
 • Moln
 • Väderrapport
 • Väderprognos
 • Blixt
 • Dunder
 • Åskledare
 • Orkan
 • Luft
Created By
David Sjövall Lancelot
Appreciate

Credits:

Created with images by Pexels - "ash cloud cloud cloudy" • NOAA Photo Library - "nssl0097" • WikiImages - "sun fireball solar flare" • liberalmind1012 - "sun" • Cosmos Photography - "Sun" • papaya45 - "sun hand finger" • gewa - "forest light autumn" • Thales - "Lizard" • skeeze - "solar panel array nuclear plant cooling towers" • skeeze - "solar panels installation workers" • Eje Gustafsson - "208/365 Forrest fire being put out" • Hawkinssa - "atom" • Spudgun67 - "SIR FRANCIS BEAUFORT - 52 Manchester Street Marylebone London W1U 7LU" • Spudgun67 - "SIR FRANCIS BEAUFORT 1774-1857 Admiral and Hydrographer lived here"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.