Caps periode 2 Elisa wiersma

27/01/17 was ik bij de FashionWeek Amsterdam. Ik was bij de show van Schepers Bosman.

De fashionweek is een modeweek over meerdere dagen waar nieuwe opkomende merken gepresenteerd worden. De modeweek is twee keer per jaar in januari en juli. Designers laten hun nieuwste creatie zien aan inkopers en journalisten. De fashionweek Amsterdam wordt elk jaar georganiseerd in de Westergasfabriek, die staat afgebeeld in het plaatje hieronder.

Ik ben dit jaar naar de show geweest van Schepers Bosman. Achter op dit plaatje kun je de twee ontwerpers zien.

Ook ben ik achter de schermen geweest om te kijken hoe het er daar aantoegaat. Het was er erg stressvol, maar toch gaf het een gezellige, gemoedelijke sfeer.

Mijn ervaring: ik vond het een hele beleving. Vooral vond ik het contrast heel goed te zien tussen de hardwerkende mensen + de modellen achter de schermen en de mensen die naar de show keken en die dus misschien klanten moesten binnenhalen. Dat zag je heel erg tussen de sfeer. Achter de schermen een gemoedelijke sfeer, mensen in het publiek moesten zich naar mijn mening heel erg bewijzen tegenover elkaar. Door middel van geld, kleding etc.

20/01/16 ben ik met een paar klasgenoten naar de sterrenwacht in Bergum geweest.

In de sterrenwacht in Bergum hebben we veel inzicht gekregen over het sterrenstelsel. Ook hebben we informatie gekregen over het verschil van vroeger en nu.

Hier waren we in de door boer Miedema gemaakte telescoop. Helaas was het die avond bewolkt, anders hadden we erdoorheen kunnen kijken. Dat was erg interessant geweest.

Dit is de telescoop. Het dag kan open. En zo kun je door een hele grote lens kijken.

Hier kregen we uitleg over de stand van de maan en de zon ten opzichte van de aarde.

De sterrenwacht heeft veel indruk op mij gemaakt. Ze hadden veel apparatuur en heel veel informatie. Zo heb ik veel meer inzichten gekregen over het heelal. Het was een leuke ervaring, waar ik me erg heb vermaakt maar zeker ook wat heb geleerd.

03/12/16 ben ik naar de film Een Echte Vermeer geweest.

Op 03/12/16 ben ik naar de film Een Echte Vermeer geweest.

Waar ging de film over?

Over een schilder die heel goed kon schilderen, maar daar nooit voor erkend werd. Hij leefde een groot deel in Frankrijk .

Op een gegeven moment ging hij vervalsingen maken. Deze waren zo goed dat men dacht dat ze echt , origineel waren. Dit was eigenlijk een soort genoegdoening voor zijn eerdere werk .

Wat vond ik van de film?

Mooi opgenomen in Frankrijk, mooie beelden.

Het verhaal sprak me wel aan, kwam authentiek over.

Created By
Elisa Wiersma
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.