Loading

BIOLOGI - SKOGEN För åk 4 av David Lancelot Sjövall

Tre sorters skog i Sverige

Den svenska skogen består av tre olika sorters skog: barrskog i norr, lövskog i söder och blandskog däremellan.

Den här sortens skog kallas BARRSKOG. Den är vanlig längre norrut i Sverige. I en barrskog växer bara barrträd. Barrträd har inga löv.
Denna typ av skog kallas BLANDSKOG. Här finns en blandning av både lövträd och barrträd. Därför kallas den BLANDSKOG. Ser du att några av träden har barr och andra har löv på bilden? Blandskog finns bara mellan lövskog och barrskogen, till exempel i delar av Småland.
Denna typ av skog kallas LÖVSKOG. Alla träden i en LÖVSKOG är lövträd. Lövträden har löv som blir gula/oranga på hösten. Löven faller ner på marken på hösten. I LÖVSKOGEN finns inga barrträd. Lövskog finns bara i södra Sverige, till exempel i Skåne.

Att titta på

Till provet behöver du minst känna till fyra barrträd och lika många lövträd. Här har du namnen på några barrträd och sedan en annan bild på några lövträd:

Illustration: granen, enen, tallen och lärkträdet har barr. Alltså tillhör de gruppen barrträd.
Illustration: På bilden ovan ser du vanliga lövträd så som bok, björk, al, ask, alm, lönn, klibbal, kastanj, rönn, hassel, sälg, asp, lind, ek och oxel.

Skillnader mellan barrträd och lövträd

Lövträd är de träd som har löv (blad). De svenska lövträden tappar sina löv på hösten. På våren får lövträden nya löv. Bilden här under visar några gul-oranga löv från ett lövträd som heter bok eller bokträd. Bok är ett vanligt lövträd i Skåne.

Foto: bild på några löv från ett bokträd.
Foto: bilden visar två andra lövträd - rönn och lönn.

Barrträden har inga löv. De har barr istället för löv. Barren sticks. Sveriges vanligaste barrträd och gran och tall.

Foto: bild på en tall som är ett av Sveriges vanligaste barrträd.

Svampar

Bara i Sverige finns det ungefär 1000 sorters svamp. De flesta av dessa svamparter är giftiga. Bara 200 sorters svamparter är ätliga.

Svampar brukar delas in i ätliga svampar (matsvampar) och giftiga svampar (giftsvampar). Större delen av en svamp finns vanligtvis under marken - det är nämligen svampens rötter. Svampens rötter kallas mycel. Mycelet brukar finnas nära trädens rötter och brukar kunna bli upp till ungefär 100 år gammalt.

Ätliga svampar

Många svampar i den svenska skogen går att äta. Kantarell, Karl Johan och champinjon är troligen de vanligast kända svampsorterna som går att äta. Här är några bilder och namn.

Foto: sopp och champinjon.
Foto: överst massa kantareller och nederst en bild på bläcksvamp.

Vill du bli en expert på fler svampar (till provet behöver du bara kunna 6 svampnamn). Här kommer en hel lista på svampnamn:

Illustration: Hur många av matsvamparna på bilden ovan känner du igen?

Giftsvampar

En del giftsvampar har använts till att döda flugor och mygg (t.ex. flugsvampen). Andra har använts av häxor förr i tiden. Dessvärre händer det att många som är okunniga på svampar råkar plocka fel sorts svamp. Det kan gå så illa att en svampplockare råkat plocka en giftsvamp istället för en ätlig matsvamp. Då kan man bli kraftigt förgiftad. Misstänker man förgiftning skall man så snabbt som möjligt ringa 112.

Foto: bilderna visar röd flugsvamp och en giftmurkla.

Visste du att...

...många ätliga svampar är väldigt nyttiga. De är nämligen fulla med vitaminer som kalium, vitamin B och D samt selen.

Nedbrytare och nedbrytning

Nedbrytare är olika djur (organismer) som bryter ner döda djur och växter. Utan nedbrytare hade alla döda djur och växter fortfarande funnits kvar.

Det finns vanligtvis tre olika typer av nedbrytare som du ska känna till:

  1. svampar
  2. småkryp
  3. bakterier

Jag tog med en matsvamp som vår klass funnit. Den svampen fick sakta ruttna och brytas ned av nedbrytare som fanns i klassrummet. Först angreps den av bakterier och småkryp som är två typer av nedbrytare. Småkrypen syns tydligt i filmen som jag spelade in lite hastigt här nedan:

Bär i skogen

Det finns många sorters goda bär i skogen. Många av bären blir klara i augusti eller september månad. Vanliga sorters bär är blåbär, hallon, hjortron, odon och lingon.

Foto: båda bilderna visar lingon.
Foto: båda bilderna visar på hjortron.
Foto: båda bilderna visar bilder på blåbär.

Allemansrätten

Från ne.se står följande om vad allemansrätten innebär:

Allemansrätt innebär att alla har rätt att vistas i naturen och plocka bär, svamp och blommor. Allemansrätten betyder att var och en ska ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Man får inte störa och inte förstöra. Man får gå och cykla på stigar och vägar, slå upp sitt tält om det inte stör markägaren, och göra upp en eld om det inte skadar naturen eller lämnar fula spår. Men man får inte skada levande träd och buskar genom att till exempel bryta loss kvistar eller plocka kottar från grenarna. Man får inte heller vistas på någon annans tomt utan lov.

Korsord att öva på

Ladda ner korsordet (du behöver din bok - Koll på NO, åk 4)

Frågor

1. Vilka tre sorters skog består den svenska skogen av?

2. Förklara begreppen: stam; rot; löv; barr; kvist; barrträd; lövträd.

3. Nämn namnet på fyra ätliga svampar.

4. Nämn namnet på minst två giftsvampar.

5. Vad kallas svampens rötter?

6. Hur många svamparter finns det i Sverige som är ätliga?

Mer roligt fakta om svampar

Det här ska du kunna till testet

Provet är den 15 september

  • Kunna redogöra för skillnader mellan barrskog, blandskog och lövskog.
  • Kunna berätta och förklara om hur döda löv och djur bryts ned av nedbrytare.
  • Kunna namnen på några kända svampar, träd och bär i Sverige.
  • Ge exempel på och förklara en näringskedja.
  • Ge exempelrovdjur och bytesdjur i Sverige.
  • Berätta om tre eller fler saker som människan använder skogen till.
  • Redogöra kort för allemansrätten.

Kan du förklara begreppsorden till detta kapitel?

Begreppsorden är viktiga att kunna. De tränar upp ditt naturvetenskapliga språk och medvetenhet inom ämnet biologi. Många av orden är viktiga att kunna som vuxen och tillhör allmänbildningen - det vill säga sådana ord som alla vuxna förväntas kunna. Här kommer begreppsorden som jag som lärare förväntar mig att du senast kan innan kursen är slut (innan provet):

Det är mycket viktigt att kunna ovanstående begreppsord!

Extra

För dig som tycker att kapitlet är extra intressant eller som vill lära dig ytterligare... Här finns en länk till en film om regnskogen som Discovery gett ut:

Created By
David Lancelot Sjövall
Appreciate

Credits:

Created with images by TomaszProszek - "mushrooms opieńki forest" • tpsdave - "lake irene colorado water" • catburston - "Forest" • valiunic - "woods forest nature" • Hans - "beech fagus sylvatica fagus" • Free-Photos - "fern brake plant" • markus53 - "maple leaf leaf autumn" • zdenet - "pine needles macro" • chapmankj75 - "Fungi" • pixel1 - "portabella mushrooms fungi nutrition" • sebilden - "Fun guys" • rawdonfox - "Fungi" • PublicDomainPictures - "fly cap colorful" • PublicDomainImages - "morell mushrooms fungi" • Kimtaro - "Lingon berries" • markoknuutila - "Lingonberries" • kahvikisu - "cloudberry" • andreasivarsson - "Firkanten 2011" • Signe Karin - "Blåbær" • visulogik - "Blåbär"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.