Loading

Meandert(h)aal 15 januari 2021

We gaan door !

Het bericht over de verlenging van de lockdown kwam dinsdagavond niet echt onverwacht. Voor het onderwijs betekent het dat we door moeten gaan met datgene waar we mee bezig zijn; het geven van goed thuisonderwijs. Komend weekend zal er misschien meer bekend worden over het moment waarop de leerlingen uit het basisonderwijs weer naar school mogen. We merken dat de meeste leerlingen het onderwijs op school erg missen en het liefst zo snel mogelijk weer met de klasgenoten in de groep willen zitten. Dat is ook onze grote wens, maar het moet dan wel op een verantwoorde manier geregeld zijn. Over het hoe en wanneer zijn de deskundigen het nog niet eens. We wachten af.......

Op school en binnen de stichting zijn we wel nieuwsgierig naar de ervaringen van kinderen en ouders met het thuisonderwijs zoals dat gegeven wordt. De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben vandaag een vragenlijst ingevuld waarin ze hun mening kwijt konden over de lessen en hun welbevinden. Vandaag ontvangen alle ouders ook een vragenlijst over het thuisonderwijs. Wij verzoeken u deze vragenlijst dit weekend in te vullen, zodat wij de resultaten al snel kunnen gebruiken bij het organiseren van onze lessen en de noodopvang.

Een aantal ouders die werkzaam zijn in een vitaal beroep hebben hun kinderen inmiddels aangemeld voor de noodopvang in de komende weken. Andere ouders die aan de criteria voor noodopvang voldoen en hier weer gebruik van willen maken, verzoeken wij dat zo spoedig mogelijk door te geven. We kunnen de organisatie van de lessen en opvang dan goed op elkaar afstemmen.

Kind op maandag.

Thema: Wat kies jij?

Lucas 3: 1-18, 21-22 en 4: 1-13

Johannes de Doper laat mensen kiezen: een leven voor jezelf of een leven voor de Heer. Veel mensen komen door hem tot inkeer. Ook Jezus moet kiezen, als hij in de woestijn op de proef wordt gesteld door de duivel. Hij kiest ervoor om te luisteren naar de stem van de Eeuwige, de stem van het echte leven.

Open Huis.

De Meander natùùrlijk , juist nu !

De maand januari is de maand waarin je als school een open huis organiseert. Ouders die op zoek zijn naar een goede school voor hun kind bezoeken de school en worden geïnformeerd over het onderwijs dat op die school gegeven wordt. Een prachtig moment om je school en organisatie goed op de kaart te zetten. Helaas is het nu voor belangstellende ouders niet mogelijk de school te bezoeken. Toch willen we graag in contact komen met ouders die meer willen weten over onze prachtige school.

Mocht u in uw omgeving ouders kennen die een school zoeken voor hun kind, informeer hen dan over de mogelijkheid om contact op te nemen met ons. We kunnen dan een afspraak plannen om hen in b.v. Teams te vertellen over de Meander en kunnen ook antwoord geven op vragen die er bij deze ouders leven. Het is zelfs mogelijk om de ouders een virtuele rondleiding aan te bieden. Zegt het voort!

Voor informatie:

telefoon: 0548-615308.

e-mailadres: info@meander-ikt.nl.

Aanmelden nieuwe leerlingen.

Natuurlijk zijn er ook ouders die al bekend zijn met school, omdat het oudste kind of meerdere kinderen al bij ons op school zit(ten). Misschien zijn er broertjes of zusjes die in schooljaar 2021-2022 of begin schooljaar 2022-2023 vier jaar worden en dan ook graag op de Meander willen starten. Wij willen u vragen om uw kind(eren) dan ook binnenkort op te geven door het invullen van het aanmeldingsformulier.

Het is belangrijk voor ons om te weten hoeveel leerlingen wij volgend schooljaar kunnen verwachten, zodat wij de bemensing van de groepen daarop af kunnen stemmen. Het aantal beschikbare leerkrachten staat in directe verhouding tot de aangemelde leerlingen. De planning voor het volgende schooljaar wordt vaak eind mei afgerond, vandaar ons verzoek om de kinderen vanaf 2,5 jaar aan te melden middels onderstaand formulier. Klik op de knop om te downloaden. ( Tip: eerst downloaden en dan pas invullen !!!)

U kunt het formulier invullen, ondertekenen en bij ons in de brievenbus doen of het ingevulde en ondertekende formulier scannen en mailen naar i.vanvemden@meander-ikt.nl. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t. het aanmelden, belt u gerust naar school.

Korte agenda. (herhaling)

  • 22 januari - Studiedag. Zoals bekend wordt er op deze dag geen noodopvang in school georganiseerd.  Wij verzoeken u voor deze dag zelf de opvang van uw kinderen te organiseren. De leerlingen krijgen voor deze dag wel aangepaste opdrachten, maar er zijn die dag geen online lessen. Er is vrijdag ook geen mogelijkheid om in te bellen via Teams en vragen aan de leerkracht te stellen.

Welke familie maakt de mooiste sneeuwpop?

Vanmorgen vielen er al enkele vlokjes uit de grijze lucht en voor het weekend wordt er serieuze sneeuwval voorspeld. Een heerlijk moment om met het gezin naar buiten te gaan om een prachtige sneeuwpop te creëren. Om de creativiteit te stimuleren schrijven wij een wedstrijd uit om er achter te komen welke familie de meest originele en creatieve sneeuwpop kan maken. Hoe doe je mee? Maak dit weekend een leuke sneeuwpop en stuur de foto van de sneeuwpop naar g.terhorst@meander-ikt.nl. Volgende week vrijdag wordt dan tijdens de studiedag het meest inspirerende ontwerp bekend gemaakt. De winnaar(s) ontvangen dan 23 januari een heerlijke verrassing thuis.

Gefeliciteerd.

Opsporing verzocht.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Unknown - "Free picture: macro, detail, frost, flora, nature, summer ..." • suju - "hemlock plant frost" • christels - "flowers leaves icicles"