Luxembourg O vacanță bInE venită

Cubul

Ca să o iau de la coadă la cap, în ultimele ore petrecute în Luxembourg am încercat să rezolv acest cub...

N-am reușit

În aceeași seară a cubului, mai devreme am mai vizitat puțin orașul

Ella s-a străduit

Și m-a lăsat pe mine să scot puiul din cuptor după ce l-a pregătit

Eu și Chrsitan nerăbdători

Să ciocnim

Cei mai serioși la cele mai serioase discuții

În mica vacanță am fost și la cinema, de două ori

Pentru Christian am ales un film 3D

A trebuit să repet ceva și la Biochimie

Și să mă pregătesc de antrenament

  • Am avut timp și de baby shower

Și am pus poze pe Facebook

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.