iPad Mail Slet flere mail på en gang

Slette mails kan være en katastrofe, derfor kræves det at du selv vælger dem ud.

Åbn din MAIL og vælg "Rediger" i venstre side for oven.
Ud for enhver mail kommer nu nogle runde check felter frem.
Vælg nu alle de mails du vil have slettet (de bliver markeret med et blåt hak) og Tryk på "Slet"
De forsvandt - men ligger stadig i papirkurven. Gå til denne ved at vælge "postkasser"
Her vælger du så papirkurven
Vælg "Rediger"
Og her kan man slette mange mails uden at vælge dem (det har man jo gjort tidligere;-)
OK, ja du skal lige bekræfte det
Papirkurven er tom. Gå tilbage til postkasser

Nu er mails'ne væk, både fra indbakken men også fra papirkurven

Credits:

Denne fortælling er lavet af brugdintablet.dk, der alene har alle rettigheder.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.