Loading

Kraft, driv och engagemang När aktörer från transportbranschen träffades för att prata om utbildning och kompetensförsörjning blev det tydligt att här finns både motivation och anledning att verka tillsammans.

Finns det intresse av ett gemensamt forum för transportbranschens frågor kring utbildning och kompetensförsörjning i vår region?

Det var det övergripande ämnet då aktörer från bland annat företag och utbildningsanordnare träffades. Även politiken medverkade i form av Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Mellerud och Fredrik Christensson, (C) riksdagsledamot utbildningsutskottet. Bakom initiativet stod Transportföretagen tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund.

Resultatet blev att de 30-tal medverkande hade så mycket att prata om att frågan om ett transportråd i Fyrbodal aldrig hann avhandlas. Ämnen som chaufföryrkets snabba utveckling, vilken utbildningsform som ger bäst kvalitet, behovet av klok och långsiktig finansiering av vux, manschauvinistism i branschen och problemet med att transportföretagen tappar sin färdigutbildade personal till andra yrken, diskuterades med initierad inlevelse.

Sanna Strömstedt från Transporföretagen inledde eftermiddagen med en lägesbeskrivning och framtidsspaning. Hon beskriver branschen som samhällets blodomlopp där det på ett eller annat sätt alltid kommer att finnas arbetstillfällen.

Sanna Strömstedt
Innehållet i transportbranschens yrken kommer ändras. I vissa fall radikalt. Utvecklingen gåR bland annat mot självstyrande fordon där föraryrket Handlar allt mer om service och kundKontakt

Niklas Blom från Lastbilscentralen i Trollhättan betonade att chaufförerna i högsta grad är företagens ansikte utåt. Det är förarna som möter kunden och deras attityd och skicklighet i dessa möten är avgörande för företagets anseende och varumärke.

Niklas Blom
Redan idag är vårA chaufförer Så mycket mer än den som förlyttar fordonet. Hur han eller hon Bemöter kunden kan vara hela skillnaden mellan en nöjd kund och en förlorad kund.

Niklas Blom lyfte även frågan om matchokultur i branschen och behovet av ett ledarskap som tar tag i värdegrundsfrågorna, inte minst för att göra yrket attraktivt och garantera att kvinnor trivs och utvecklas inom transportbranschen.

På VUX i Uddevalla utbildas bland annat chaufförer och där har man lyckats utomordentligt väl med att attrahera kvinnliga sökanden vilket innebär en god bit på vägen mot en sundare och mer jämlik bransch. Lena Jannesson Hagman berättar.

Lena Jannesson Hagman
Tack vare ett medvetet profileringsarbete har vi idag fyrtio procent tjejer på våra chaufförsutbildningar.

De flesta deltagarna fanns med via länk till mötets fysiska centrum i VUX lokaler i Uddevalla. Trots att det kan vara svårt att skapa dynamik i hybridmöten fungerade upplägget denna gång mycket väl. Dialogen böljande mellan de digitala deltagarna och de i rummet under ledning av moderator Per Hasselberg.

Björn Scharberg från Tovek kommenterade dialogen om den snabba teknikutvecklingen och de krav som detta ställer på utbildningsinsatserna. Han lyfte bland annat behovet av att företagen själva erbjuder sig att föreläsa och undervisa.

Björn Scharberg
Att Ställa upp med praktikplatSer är visserligen en bra början. Men vi företag behöver engagera oss mer än så. Det är vi som har spetskompetensen och den behöver vi dela med oss aV till de som studerAr.

Branschen och utbildningsanordnarna är givetvis eniga om att man vill ha många som utbildar sig till transportbranschens yrken och att utbildningen ska vara uppdaterad och av hög kvalitet. Men vad händer sedan, då de nyutexaminerade har arbetat ett par år i branschen. Trenden är nämligen att de försvinner. Och ingen vet riktigt vart de tar vägen. Joachim Lindroth från Plushögskolan uppmanade till självkritik.

Joachim Lindroth
Vi måste fråga oss varför många som arbetAt ett par år sedan byter karriär. Det är vi själva som dränerar branschen på bra yrkesfolk.

Med anledning av den energi och vilja till samtal och samförstånd som framkom på mötet kommer Fyrbodals kommunalförbund att gå vidare med frågan om ett branschråd på tema transport. Ett branschråd där företag och utbildningsanordnare möts för regelbundet samarbete om utbildning och kompetensförsörjningsfrågor.

Per Hasselberg och Amir Dahan Agerlund

Vill du vara med, eller är intresserad av frågorna av andra anledningar, kontakta Amir eller Per vid Fyrbodals kommunalförbund.

  • amir.dahan.agerlund@fyrbodal.se
  • per.hasselberg@fyrbodal.se
Utbildning och kompetensförsörjning
Created By
Jenny Mårtensson
Appreciate

Credits:

Jenny Mårtensson