Catent ICT training * Laat je inspireren *

1. Programma van feestelijkheden:

  • Welkom en kennismaking
  • Terugblik vorige bijeenkomst
  • Presentatie huiswerk vorige bijeenkomst
  • Lesontwerp maken met Adobe Spark
  • Terugblik op de bijeenkomst

2. Vorige bijeenkomst en presentatie huiswerk: het maken en geven van een les met ICT

Opdracht: wissel in tweetallen je ervaring uit en geef de ander een top en een tip

3. Een lesidee maken op een digitale platform

We gaan aan de slag met Adobe Spark (pages). Adobe Spark (pages) is een programma waarmee interactieve posters oftewel Sparks gemaakt kunnen worden (zie voorbeeld hieronder). Op eenvoudige, intuïtieve wijze kunnen achtergronden, teksten, illustraties, geluiden en zelfs video's op de poster worden geplaatst en kan de poster naar eigen smaak worden vormgegeven en worden gedeeld. (Adobe Spark pages heeft twee broertjes, Adobe Spark video en Adobe Spark Post). Lees hier er meer over.

Voordat we aan de slag gaan, maak je een Adobe Account aan. Dat doe je zo:

Ga in tweetallen een lesidee maken in Adobe Spark. Kies (bijvoorbeeld) één van de volgende ideeën:

Suggestie 1: Hoe bied je een talrijke omgeving aan kinderen aan? Maak gebruik van digitale voorleesboeken

Wepboek, ontwikkeld voor de jongste kinderen

Maar je kunt ook kijken bij de bibliotheek, lees me voor, kinderpleinen, etc. Wanneer je meer wilt weten over lezen, abonneer je dan op deze blog.

Suggestie 2: Het maken van een Webquest.

Een webquest is een soort educatieve speurtocht, waarbij kinderen op een gestructureerde wijze in contact komen met webbased informatie. In een webquest hebben de leerlingen een rol (boswachter, museumdirecteur, striptekenaar, enz.). In die rol moeten zij een product maken. De informatie die ze daarvoor nodig hebben komt voor het grootste deel van internet. De webquests worden ontwikkeld door vakmensen uit het onderwijs. ( Leerkrachten, Pabo-studenten en docenten). Een webquest bestaat uit zeven onderdelen volgens een vaste indeling en volgorde: Inleiding, opdracht, werkwijze, informatiebronnen, beoordelingsschema, terugblik en leerkracht. Kinderen gaan aan de slag met een vraagstelling, het eindresultaat varieert van een werkstuk, website, of bijvoorbeeld een maquette. Ideaal aan de webquests is dat ze bestaan in alle vakken en leerjaren voor zowel het basis- en het voortgezet onderwijs. Verder kunnen ze elke gewenste lengte hebben.

Webquests kun je maken op: webkwesties en op webquest.

Suggestie 3: Interactieve educatieve spelen

Interactieve educatieve spelen. Dit zijn spelletjes waarbij leerlingen kunnen rekenen, lezen en taal, topografie, etc. Ga bijvoorbeeld naar Cyberkidz, Games voor onderwijs, leer spellen, computermeester, blijfwijs of op webwijzer.

Suggestie 4: Maak een les met digitaal materiaal.

Maak een les, waarbij je gebruik maakt van digitaal lesmateriaal. Zie daarvoor bijvoorbeeld op: podium voor onderwijs, docentenplein, klassetv of basisschoolmateriaal.

4. We wisselen centraal onze gemaakte lesideeën op Adobe Spark uit.

5. Reflectie op het geleerde

Leerdoelen Catent uit de ICT-vaardigheden:

  • “2016 - digitaal platform inrichten.”
  • “2017 - leerkrachten beschikken over vaardigheid om informatie te vinden, filteren, analyseren, verwerken en gebruiken.”
  • “2018 - leerkrachten hebben digitale en didactische vaardigheden om hun leerlingen te begeleiden -Digitale Geletterdheid.”
  • “2019 - Inzetten van digitale leermiddelen om leerlingen een gepersonaliseerde leerlijn aan te bieden.”

Dus: Vergroten kennis en vaardigheden rondom (de waarde van) digitale bronnen, leermateriaal, programma’s en apps en de didactische toepassing daarvan.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.