Moniammatillinen kiertokoulu 22.3.2017 By Opparit: Anne, Anita ja Riittamaija

Päivän aikana tutustuttiin Stadin osaamiskeskukseen ja siihen, miten siellä, Stadin ammattiopistossa ja Edupolissa on huomioitu oppisopimusopiskelijoiden tuen tarve ja miten se on järjestetty opinnoissa ja työpaikalla.

Päivän tavoitteena oli selvittää oppisopimusopiskelijan hyvinvoinnin tukiverkosto myös niin, että monikulttuurisuus ja maahanmuuttajien opintopolut tulee huomioiduksi

Päivän aikataulu

9.00 – 10.30 Stadin työelämä- ja oppisopimuspalvelut/ Opettaja Eija Korpelainen ja Koulutustarkastaja Margit Gasbarra

10.30- 11.00 Osaamiskeskuksen esittely/ Arja Koli ja Toimialarehtorin puheenvuoro/ Anne Mari Leinonen

11.00- 12.15 Edupoli/ Päivi Virmanen

12.15- 13.00 Lounas: omakustanteinen opiskelijaravintolassa

13.00- 13.15 Haaga-Helian opiskelijoiden ryhmätöitä ja

13.15- 14.00 Koulutustarkastaja Margit Gasbarra ja työelämän edustaja Anita Illikainen

14.00- Palautekeskustelu

Tervetuloa!

Tästä se alkaa
Korvat tarkkana

Oppisopimus Stadin aikuisopistossa

Margit Gasbarra ja Eija Korpelainen
Mitä oppisopimus on?
Valma
X + Y- polku
Monta toimijaa

Opiskelijan hyvinvointi ja tukitoimet

Tukitiimi
Tukea opiskeluun
Välineitä käyttöön

Välineitä käyttöön

Opiskelijalle
Oppiilaitokselle
Työpaikalle

Stadin Osaamiskeskus

Stadin osaamiskeskuksen toimialarehtori Anne Mari Leinonen
Stadin Osaamiskeskuksen projektipäällikkö Arja Koli

Edupoli

Päivi Virmanen/ Edupoli
Moniammatillista yhteistyötä

Moniammatillinen tiimi Edupolissa

Moniammatillinen yhteistyö
Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista

Ryhmätyön aika

Pohdintaa pienissä ryhmissä
Hyvä työpaikkakouluttaja
Vielä jaksaa
Työpaikkaohjaajan ja -kouluttajan tehtäviä

Työelämäyhteistyö

Anita kertoo kokemuksistaan ja haasteista työpaikkakouluttajana

Palautteen aika

"Mielenkiintoinen päivä!"

"Iso ja laaja aihe. Kiva kuulla eri sektoreiden toimijoista."

"Tuli paljon uutta."

"Moniammatillista ja monikulttuurista."

"Olisi ollut kiva kierrellä osaamiskeskuksen tiloissa."

"Oli mukava päivittää tietoja."

"Kiitos! Erittäin kiva päivä."

Kiitos päivästä! :)

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.