Loading

Sundby - fra fælled til strand

Projektet - kort fortalt

Områdefornyelsen Sundby vil udvikle forbindelsen ”Sundby - fra fælled til strand”, der inviterer og inspirerer til at bevæge sig på tværs af området. En rute, der formidler områdets historie og kobler områdets parker og byrum sammen som perler på en snor. En forbindelse hvor det vilde fra fælleden kultiveres gennem rejsen over Sundby, til det slippes løs ved havet. En rute der skaber helt nye oplevelser og styrker kendskab til forbindelser gennem f.eks. Urbanplanen, Sundby Idrætspark og de stille villaområder, men også kobler de nye beboelsesområder i øst og vest med det centrale Sundby. En forbindelse med let forståelig skiltning, historiske fortællinger, udvikling af nye ideer, aktiviteter og mødesteder.

I denne film, set fra oven, kan du fornemme det alsidige forløb der strækker sig fra Fælleden, gennem Sundby, ud til Amager Strand:

Hvad vil vi?

Områdefornyelsen vil sætte sig i spidsen for at udvikle en visionsplan, der skal belyse forbindelsens store potentiale. Der skal laves en kortlægning af bevægelsesmønstre i området, og midlertidige installationer og aktiviteter skal bidrage til at afprøve brugernes ønsker. Gennem et tæt samarbejde med beboere, erhvervsliv, skoler, foreninger, Amager Kultur og Partnerskabet i Urbanplanen udvikles en stærk en vision, som bl.a. kan bidrage til kommende skybrudsprojekter og gerne tiltrække yderligere finansiering. De midler, som er afsat i kvarterplanen, vil dække visionsarbejde og programmering, samt anlæg af minimum tre blivende delprojekter.

Vær med til at udvikle projektet Sundby – fra fælled til strand!

Vil du være med til at udvikle projektet? Så kan du melde dig ind i projektudviklingsgruppen. Gruppen blev nedsat i 2020, men er åben for nye medlemmer.

Gruppen mødes ca. en gang om måneden og er som første opgave i gang med at bidrage til udarbejdelsen af et program, der kan gives videre til relevante rådgivere. Rådgiverne vil herefter, med afsæt i programmet, give deres bud på et visionsoplæg for Sundby - fra fælled til strand.

Vil du være med til i projektudviklingsgruppen, så skriv til sundby@tmf.kk.dk

Afprøvninger

Projektudviklingsgruppen mødtes første gang i april 2020. Herunder kan du se gruppens indledende brainstorm, der blev lavet på det første møde.

Herefter arbejdede gruppen videre med at undersøge, hvilke af ideerne man kunne teste af. Herunder kan du se hvilke ideer, de havde.

Det blev besluttet at lave afprøvninger i tunnelen under Amagerbrogade, på Peder Lykkes vej og på Italiensvej.

I april - juni blev der lavet kunstinstallationer i tunnelen under Amagerbrogade, for at afprøve om tunnelen havde potentiale som mere end bare et gennemgangsrum. I juni arbejdede fire 5. klasser på Peder Lykke Skolen med fremtidens Peder Lykkes Vej ved hjælp af et særligt udviklet brætspil og en app. I efteråret 2021 afprøves nye rammer til ophold på Italiensvej.

Følg med i nyt om afprøvningerne via vores Facebook.

Hvad er projektets succeskriterier?

I kvarterplanen er der opstillet følgende succeskriterier:

• 2020: Der er udarbejdet et visionsoplæg for ’Sundby - fra fælled til strand’

• 2023: Der er lavet min. 3 blivende delprojekter på ruten.

• 2023: 50 % af de adspurgte beboere i Sundby oplever, at de oftere bevæger sig på tværs af Sundby end i 2018.

Hvor mange penge er der afsat til projektet?

Der er afsat 14,0 mio. kr. i kvarterplanen.

Se mere i kvarterplanen.