Loading

CERN a alsasko PODÍVEJTE SE DO NEJMODERNĚJŠÍ VÝZKUMNÉ LABORATOŘE JADERNÉ FYZIKY V ŽENEVĚ A SOUČASNĚ POZNEJTE KRÁSY ALSASKA.

1.DEN

Odjezd ve večerních hodinách.

2.den

Ráno příjezd do Mulhouse - "města technických muzeí", dříve sídla automobilky Bugatti. Navštívíme zde Národní muzeum automobilů - největší muzeum aut na světě se pyšní kolekcí bratrů Schlumpfových, na ploše 20 tis. m2 stojí naleštěno více než 400 aut, které ilustrují dějiny evropského automobilového průmyslu (Bugatti, Rolls-Royce, Mercedes, Ferrari, Porsche…).

Poté návštěva Colmaru, centra starého Alsaska s kouzelnou atmosférou uliček. Procházka starobylým jádrem a malebnou čtvrtí koželuhů zvanou "Malé Benátky" s vodními kanály lemovanými hrázděnými domy a množstvím malých kaváren, osobní volno. Dojezd na ubytování.

3.den

Příjezd do Ženevy. Dopoledne návštěva CERNu (Evropské organizace pro jaderný výzkum). Výzkumné středisko spolu s největším urychlovačem částic na světě LHC (Velký hadronový urychlovač), který je v provozu od roku 2008, umožňuje nejmodernější výzkumy elementárních částic. LHC je instalován v kruhovém tunelu o obvodu 27 km v hloubce 50-150 m pod zemí. Nás čeká 3 hodinová prohlídka s místním průvodce a poté prohlídka zajímavých expozic z oblasti jaderné fyziky.

Poté přejedeme do historického centra Ženevy - podíváme se k Ženevskému jezeru a na místní 140 m vysoký vodotrysk, katedrálu sv. Petra, renesanční radnici, rodný domek Jean-Jacques Rousseaua či na Palác národů, sídlo OSN a bývalé Společnosti národů. Poté odjezd do ČR.

Created By
Ján Husár
Appreciate