Sebrahestar benedikt marinó herdísarson

Þetta er sebrahestur. Sebrahestar eru hvítir með svartar rendur. Það eru til þrjár tegundir af sebrahestum.

Þær heita fjallasebri (equus zebra), greifasebri (equus grevyi) og sléttusebri (equus burchelli).

Sebrahestar geta náð upp að 55 km hraða.

Takk fyrir mig!!

Heimildir https://is.wikipedia.org/wiki/Sebrahestur#.C3.9Dmislegt

Credits:

Created with images by skeeze - "zebra looking head" • Marcus Meissner - "Zebra" • Martijn.Munneke - "Zebra" • whereduck - "Zebra" • Saad.Akhtar - "zebra"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.