Antreprenori care schimbă România Sprijiniți campania de strângere de fonduri a Fundației Danis

Programul Erasmus for Young Entrepreneurs aduce împreună tineri antreprenori și oameni de afaceri cu experiență.

Împreună, promovăm un altfel de mediu de business în țara noastră prin afacerile sustenabile create de tinerii antreprenori, prin internaționalizarea mediului de afaceri românesc și prin comportamentul de business responsabil față de comunitate.

Nina Duca, tânără antreprenoare din Cluj-Napoca, în domeniul fashion, în schimb de experiență în Italia, la Lungo Tavolo, firmă condusă de Claudia Piatti.

Tinerii antreprenori își dezvoltă afacerile în cadrul unor schimburi de experiență cu oameni de afaceri de succes din alte țări europene. În 2015-2016, Fundația Danis a intermediat 24 de schimburi de experiență și alte 20 de schimburi internaționale sunt în pregătire pentru 2017.

Evenimentul de networking (noiembrie 2016), dintre tinerii antreprenori care au participat la schimburile de experiență 2015-2016 și oameni de afaceri din comunitatea de business din Cluj. (Foto, de la stânga la dreapta: Daniel Cornea, tânăr antreprenor; Mircea Miheștean, director OTIMM Cluj; Corina Farczadi, antreprenoare cu experiență; Teofil Mureșan, Fondator Electrogrup; Horațiu Pitea - Manager & Owner Young.)

În anul 2017, ne dorim ca 20 de tineri să beneficieze de schimburile Erasmus for Young Entrepreneurs, iar pentru aceasta, avem nevoie de 8.600 de euro co-finanțare din partea comunității de business din Cluj.

Programul Erasmus for Young Entrepreneurs este co-finanțat de Comisia Europeană, care acoperă maxim 89% din costuri. 11% din fonduri dorim să le acoperim din contribuții din comunitatea de business din Cluj și din resurse proprii prin campania Antreprenori care schimbă România, care se desfășoară până în 15 ianuarie 2017. Sprijiniți campania de strângere de fonduri printr-o contribuție financiară.

La final de 2015, nouă oameni de afaceri clujeni au ales să sprijine antreprenoriatul clujean și au co-finanțat proiectul cu 4300 de euro. Sprijinul lor a fost folosit în a pregăti și oferi coaching internațional pentru 10 tineri antreprenori.

Mulțumim partenerilor noștri din 2015-2016:

O parte din tinerii antreprenori implicați în schimburile Erasmus for Young Entrepreneurs în 2015-2016:
Fotografii, de la stânga sus-dreapta jos: Ștefana Chivoiu (e-commerce), Remus Buiga (marketing online), Daniel Cornea (servicii financiare), Lucian Costea (fashion), Demeter Istvan (cicloturism), Lucian Talpeș (storytelling), Elona Giubega (educație), Anca Loghin (arhitectură), Alex Dumitrescu (IT).
Aflați mai multe despre programul Erasmus for Young Entrepreneurs și rolul Fundației Danis.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.