Zeur Niet! Logo Made By: cYNTHIA VAN DEN BRINK

Na het vooronderzoek heb ik gekozen voor de kleuren rond rood en wit, waaronder de kleuren die daar het beste bij passen en het complimenteren.
Ik heb gekozen voor het lettertype Poor Richard vanwege de strakke en nette sfeer die het afgeeft, maar toch ook wel iets sprekender in de kleine letters. Het maakt het niet te sierlijk maar ook niet te professioneel om het toch wel wat karakter en sfeer te geven. Het Pristina font is voor het uitroepteken. Dit font zorgt er voor dat het net wat meer druk achter geeft en wat sprekender maakt, alsof het

Dit is mijn definitieve ontwerp. Ik heb gekozen voor deze vorm van het logo omdat ik de plaats en kleuren het beste bij elkaar vind staan. De rode, meest sprekende, kleur komt zo mooi naar voren en de naam van de groep word zo sterk benadrukt door de lichtere achtergronden. Ik heb voor de ovalen gekozen om de kleuren toe te voegen omdat het logo hier door een rustig maar toch naar voren springende vorm krijgt. Het maakt het niet te druk maar valt toch op en spreekt aan.

Created By
Cynthia van den Brink
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.