Næringslivet varmet Oslo med suppe for en kveld Rom eiendom, Fred olsen og sodexo bidro med pop-up suppestasjon på oslo s

- For oss gir det en god følelse, og så bidrar vi til et felles mål, sier Kristin Alm i Fred Olsen. Sammen med flere kolleger og representanter fra Rom Eiendom og Sodexo, har de tatt initiativ til å dele ut gratis suppe, for et varmere og mer inkluderende samfunn.

- Det var god suppe, sier Liezel og Novelyn, som har fått hver sin porsjon varme suppe denne kalde onsdags ettermiddagen.

Samarbeidspartnerne til Kirkens Bymisjon deler ut informasjon om Juleaksjonen Gled den som gruer seg til jul, ikledd oransje skjerf, bare noen meter unna julekrybben.

Det går i suppe, men mange får også med seg en gløgg til "dessert" bare noen meter lenger borte inne i den tradisjonelle julekrybben

60 liter suppe på et par timer

- Det er 60 liter suppe og 600 kopper som skal deles ut, sier Wenche Holm i Sodexo. De har stått for den herlige tex mex- suppa, og får masse skryt av kalde Oslofolk, som går hjem fra jobb, eller bare trenger litt varme i mørket.

Kristin serverer erlik-oslo selger Kristian varm suppe i kulda. Foto: Anne Marie Huck

- Det var godt med suppe nå. Tusen takk, sier Erlikoslo-selger Kristian, som blir overrasket av Kristin, som har fått lov til å ta med seg eggekartonger fra en kaffebar, for å være enda mer effektiv i utdelingen oppover paradegata, Karl Johan.

Dagens middag på gata

- Dette er min andre kopp, sier Bente glad. Hun forteller at hun har "stukket avgårde" fra sykehuset litt tidligere enn anbefalt, og kjente at suget etter middag meldte seg.

- Kirkens Bymisjon gjør så mye bra. Jeg er ofte innom flere steder som dere driver, sier hun.

Bente forsynte seg to ganger med suppe for å dekke dagens middag behov.

- Nå har jeg gitt bort oransje skjerf to ganger, sier Berit Urianstad i ROM Eiendom. Hun er glad for å kunne bidra noen timer, med suppe til folket.

Pop-up suppestasjon var i byen noen timer, til suppa ble spist opp.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.