Loading

Bjergjagt i Canada: Tårer på toppen Da det lykkedes Poul Relund at nedlægge den sneged, han i årevis havde drømt om, kneb han en tåre – Jægers udsendte var lige bag ham med kamera og lommetørklæde. Tekst og foto: Thomas Lindy Nissen

De første skridt gennem den tætte, regnvåde kratskov lavest på bjergsiden indikerer, at det bliver et helvede at komme op til de tinder over skoven, hvor snegederne lever. En helvedestime senere når vi, gennemblødte og med tunge ben, det sted, hvor krat bliver til højskov. Vi erfarer hurtigt, at det, der fremstod som en forbedring af terrænforholdene, desværre ikke holder. Bjergsiden bliver stejlere, ligesom de mange store væltede fyrretræer gør skoven næsten ufremkommelig. Vi klatrer over lige så mange stammer, som vi maver os under, inden vi når den øvre skovgrænse, hvor terrænet går over i stejle græsskråninger op mod deciderede bjergmassiver med sne. At bestige de højeste tinder ser ud til at blive alt andet end en fornøjelse, men det er uden betydning, for Poul Relund er her nemlig ikke for at slappe af. Han er her for at indløse en mangeårige drøm om at nedlægge en sneged – men som bekendt kan drømme koste både blod, sved og tårer.

Jomfruelig og muskuløs

Vi spiser madpakkerne i en stor dal, der ligger som en gryde ind under klippemassiver med stejle kanter. Langt ude på græsskråningen til højre esser to mule deer roligt, mens vi spiser vores madpakker. Jagtguiden Andre Kuerbis afsøger bjergsiderne, men det er svært at skille de hvide geder ud i det næsten snedækkede landskab. Han får øje på en ged, der ligger på kanten af en bar klippe. Et lille minut senere opdager Poul endnu et par dyr højere oppe, mens en hel flok til sidst kan anes, hvor de græsser på en næsten snedækket græsskråning under klipperne. Det er på tide at komme afsted.

Da Poul i 2014 var på jagt efter moose et andet sted i British Columbia, bemærkede han for første gang de hvide geder på tinderne. Han faldt for deres på en og samme tid både jomfruelige og muskuløse fremtoning, ligesom den elegante måde, hvormed de uden problem besteg selv meget stejle bjergsider, betog ham. Generel fascination af arten og en deraf følgende drøm om at sikre sig dette flotte trofæ kombineret med en passion for jagt i bjerge er således grunden til opstigningen mod de rå toppe, der står i silhuet mod en hård himmel.

Vi når den absolutte top af disse tinder. Herfra kan det kun gå nedad, og hvis vi ikke ser os godt for, kan en utilsigtet nedtur blive både hurtig og fatal. Bjerget er stejlt, og det er ikke uden risiko, at vi klatrer på de glatte klipper og tramper fodfæste ind i de snedækkede, fedtede og stejle græsskråninger. Det er ikke bare fysisk hårdt, jagten er også blevet til en mental udfordring, for Poul bryder sig absolut ikke om komme i nærheden af de kanter, hvor et forkert skridt kan resultere i et hurtigt ”Jagt forbi”. Ikke desto mindre bærer modet drømmen, adrenalin flytter den ene fod foran den anden og bringer ham frem mod afslutningen og forløsningen.

Fordel

Pludselig stivner Andre, under os har han set en lille flok snegeder. Nogle esser, andre hviler sig, mens en enkelt ged holder et vågent øje med omgivelserne. Situationen er oplagt, vi er i en optimal position, Poul har alle kort på hånden, vi er kort sagt og helt bogstaveligt ovenpå.

Hurtigt finder han anlæg for riflen, mens Andre gennemgår dyrene et for et for at finde den ældste buk i flokken, der tæller 16 individer i alt. 260 meter er der til den buk, der endeligt bliver udpeget. Ikke et let skud, men bestemt heller ikke umuligt for en skytte, der har forberedt sig på bjergjagtens skudmæssige udfordringer hjemmefra.

Det er begyndt at sne, da skuddet endelig falder. Flokken af geder eksploderer kortvarigt i et virvar af hvide kroppe over bjergsidens snespættede flade for hurtigt igen af falde til ro, som om intet var sket. Bukken falder på stedet og sitrer nogle sekunder i dødskrampe, inden musklerne bliver slappe og tillader tyngdekraften at trække den ud over klippekanten mod afgrunden.

En drøm er blevet til virkelighed, hårdt slid har ført til succes, og Pouls fokuserede blik ændres til tårefulde øjne. Glæden er ubeskrivelig, og med ærmet tørrer Poul forløsningens tårer væk fra kinden, mens Andre ivrigt klapper ham på skulderen. Guiden er lettet, tilfreds og glad, nu gælder det bare om at finde vej ned til bukken. Lettere sagt end gjort.

Til at græde over

De sidste meter ned mod, hvor bukken ligger, mister Andre fodfæstet. På den stejle græsskråning glider han omkring 20 meter, mens han accelererer. Terrænet flader en smule ud, og han har held til at stoppe. Man kan synes, det ville være en let måde at nå ned til dyret på, men samtidig er det livsfarligt. At glide på stejle, glatte græsskråninger som denne kan meget vel være fatalt, så det er med endnu større forsigtighed, at Poul tager de sidste skridt ned mod bukken og mødet med sine drømmes forløsning.

Vi har travlt, trofæbilleder skal tages, tags udfyldes, dyret skal flås og forlægges. Vi skal ned, inden mørket lægger sig over bjergene, for nok var det et mareridt at klatre gennem skoven i dagslys, men en tur ned i mørke med pandelampe vil være et decideret helvede.

Vi er kun halvvejs nede fra bjerget med vores rygsække tynget af kødets vægt, da natten så småt fanger os ind. Vi glider konstant gennem våde buske, slår knæ og skinneben mod døde, halvrådne stammer, falder i mandsdybe huller og i de små vandløb.

Intet denne dag har været let, intet. Alligevel har det hele været fantastisk, også selv om det den sidste times tid er næsten til at græde over, men de tårer, som denne tur krævede, blev dog fældet på rette tid og sted.

Med våde fødder og tørre øjne når vi ud af skoven.

tln@jagtrejsefeber.dk

Jagtområdet

Jagten foregik i South Chilcotin Mountains i et jagtrevir ikke mindre end 5.000 kvadratkilometer stort. Området er gennem de sidste 180 år blevet forvaltet efter en nøje tilrettelagt plan og er således et af de ældste i B.C. af sin slags. Afskydningen af snegeder i området ligger på cirka 48 dyr over en femårig forvaltningsperiode. Gederne er fordelt i det store område og består af otte forskellige bestande, der af myndighedernes biologer er estimeret til at udgøre 950 individer. Cirka 80 procent af de jægere, der jager sneged i området, får mulighed for at nedlægge et dyr.

Kontaktinformation

Turen var arrangeret med BC Trophy Mountain Outfitters, der også stillede faciliteter til rådighed for skribenten.

www.bctrophymountainoutfitters.com, info@bctrophymountainoutfitters.com, tlf. 001-800-215-0913.

Guiden

Poul Relund blev guidet af Andre Kuerbis, der stammer fra Tyskland. Han har gennem de sidste 10 år arbejdet for outfitter Kevan Bracewell og løst mange forskellige opgaver lige fra at være wrangler (hesteansvarlig) over marketing til guidning af jægere m.m. Andre, der bor i den nærmeste by, Gold (10 træhuse), guider også på arter som moose, sortbjørn og mule deer.

LÆS MERE www.jaegerforbundet.dk

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.