Logo Zeur niet ! naomi seubring

Vooronderzoek

De logo,s van anderen koren

leterypens

Kleuren

ik heb voor deze kleuren gekozen omdat ze roze als gebruiken zwart er goed bij past en het daarom wel opvalt maar toch iets rustiger blijft

schetsen

ontwerpen

stap 1-------------------------------------------------------- stap 2----------------------------------------------------- stap 3

logo,s

Bij de logo,s heb ik er voor gekozen om dat een een cirkel vaak gebruikt word in een logo het daar bij ook sierlijk is. Ik heb voor de overlopen de kleur gekozen omdat donker de roze voor zeuren staat en het word lichter waar niet dat af neemt. Ook kijkt het fijner en volg je de kleur van links naar rechts zo als de tekst staat. IK heb expres bij elke logo een ander letter typen gekozen omdat ik elk lettertypen net iets beter vond passen. Zo heb ik bij de eerste voor sierlijk gekozen maar een beetje strak pas goed bij het perfecte rondje. Bij de tweede om dat die langer is heb ik voor en wat strakker letter typen gekozen. En bij de laatste juist een sierlijk maar speels om dat dat beter bij de meerderen rondje pas.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.