Loading

Gabrovška kapelica Dobec, 20. 6. 2019

Na strani Stareslike smo pripravljali prispevek o Gabrovški kapelici. Ugotovili smo, da bi prispevku lahko priložili fotografijo, kako kapelica izgleda danes.

Pozanimali smo se, kje kapelica je in odkolesarili v Dobec.

Gabrovška kapelica je v gozdu pod Gabrškim gričem. Najlažje do nje pridemo iz Dobca, pri iskanju pa je priporočljivo, da si pomagamo z zemljevidom, ki je na koncu te predstavitve.

Desno od vhoda v kapelico so v tleh tri letnice - 1320 - 1904 - 1994

Streha je narejena za naslednjih nekaj sto let.

Kapelica je vključena v Meniševsko učno pot, ki jo je načrtalo in opremilo z informacijskimi tablami Turistično društvo Menišija iz Begunj pri Cerknici.

Gabrovška kapelica je na točki št. 9 na Meniševski učni poti.

V prispevku o Gabrški kapelici na Stareslike je vidno samotno drevo. Danes so na istem mestu le še ostanki štora.

Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.