Loading

Nieuwsbrief Basisschool De Hobbit 31 mei 2021

Beste ouders,

Dit is het moment dat we onderweg zijn naar de afronding van dit schooljaar en tegelijk vooruitkijken naar volgend schooljaar. Op de studiedag van 25 mei hebben we onze ambitieuze jaarplan doelen bekeken. Ondanks de verstoringen van Corona hebben we veel doelen behaald. Dat is iets waar we zeker trots op zijn. We hebben op de studiedag ook aandacht gehad voor het rekenonderwijs. Onze resultaten op het gebied van rekenen zijn sterk. Hoe kunnen we die resultaten bestendigen en welke doorgaande lijn aanpak helpt ons en de leerlingen om focus aan te brengen binnen het rekenonderwijs van de kleuters t/m groep 8? We formuleren met elkaar onze visie op begrijpend lezen. Wat vinden wij belangrijk? Wat is er belangrijk voor het vak begrijpend lezen vanuit onderzoek en theorie? Na de zomer gaan we proeflessen geven uit verschillende methoden voor begrijpend lezen. Dit worden extra lessen bovenop onze huidige methode. Zo kunnen zowel de leerlingen als de leraren hun ervaringen met de verschillende methoden in kaart brengen. We hebben het over formatie (welke juf en meester voor welke groep). Ik informeer u over de formatie in de nieuwsbrief van juni. Ik vraag u nog even geduld. En we brainstormen en dromen over de optimale inzet van de NPO middelen. We hebben nog niet zo lang geleden gestaakt voor extra geld voor het onderwijs. Ondanks dat Corona schade heeft aangericht en we deze periode graag hadden overgeslagen, hebben we nu het geld voor onze leerlingen waar we ons zo hard voor hebben gemaakt. Wat kunnen we met dit extra budget doen om allereerst Corona vertragingen op te lossen en tevens waardevolle interventies op te zetten voor nu en in de toekomst?

Ik hoop dat u ook mooie plannen maakt. Ik wens u veel leesplezier.

De MR van De Hobbit is op zoek naar jou!

De MR van De Hobbit is een enthousiast team bestaande uit 2 ouderleden en 2 personeelsleden die zich inzetten voor de leerlingen, ouders, personeel en De Hobbit als geheel. Wij vergaderen een aantal keer per jaar en bespreken daarin de stukken die door de directeur aan ons zijn voorgelegd. Deze stukken hebben te maken met het onderwijs dat wordt gegeven of met de school zelf. Voorbeelden hiervan zijn de begroting, schoolplan en vakantiekalender. Daarnaast zijn deze vergaderingen een goed moment om te horen hoe het gaat op school vanuit het perspectief van de ouders en het personeel. Een actueel onderwerp waar de MR bij betrokken is, betreft de besteding van het extra geld dat de overheid ter beschikking stelt naar aanleiding van de coronacrisis (het Nationaal Programma Onderwijs). De MR heeft instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen van dit schoolprogramma en zal de komende weken hierover contact onderhouden met de directeur.

Aan het eind van het schooljaar gaat één van de ouderleden de MR verlaten. We zijn daarom op zoek naar een nieuw ouder-lid voor de MR. Ben je ouder, verzorger of voogd van een leerling van De Hobbit? Dan kan je je nu kandidaat stellen door uiterlijk 25 juni een email te sturen naar mr@dehobbit.org met de vermelding ‘MR kandidaat’. Bij meerdere kandidaten zullen er verkiezingen worden gehouden, hierover volgt eind juni informatie. Als er slechts één aanmelding is, dan wordt deze kandidaat automatisch MR-lid.

We vragen van de kandidaten geen specifieke kennis van de onderwerpen waarmee we te maken hebben, wel bereidheid om je mening hierover te vormen en uiteraard inzet en enthousiasme.

Twijfel je of de MR iets voor jou is. Praat dan vooral met één van de huidige MR-leden. Zij vertellen je graag over hun ervaringen en over de inhoud van het werk. Wil je informatie over het werk van de MR van een ouder-lid? Stuur dan een e-mail aan Ingrid Stroo (ingridstroo@gmail.com) of René Immers (jokereneimmers@gmail.com). Zij nemen dan contact met je op.

Wilt u meedenken met de schoolontwikkeling in onze MR? We zetten de koffie voor u klaar. Tot snel.

NPO

U heeft vast via de media vernomen dat er een Nationaal Programma Onderwijs is opgezet (een inhaal- en ondersteuningsprogramma) om opgelopen vertragingen in het onderwijs, vanwege Corona verstoringen, aan te pakken. Hiervoor is een zogenaamde menukaart door het ministerie van OC&W opgesteld, waaruit scholen keuzes kunnen maken. Het is van belang dat de keuzes die gemaakt worden effectief bewezen zijn om leerlingen te laten profiteren, waarbij er niet enkel gekeken wordt naar de korte termijn, maar ook naar de lange termijn. De interventies moeten gekoppeld kunnen worden aan de opbrengsten van de school en het schoolplan. Als team stellen we in overleg met de MR een doordacht en duurzaam plan op met interventies die op de korte termijn en op de lange termijn een positief effect hebben.

Op dit moment zijn wij met het team druk bezig om de ondersteuningswensen in kaart te brengen. We trachten de subsidiemiddelen zowel ondersteunend als verrijkend in te zetten binnen ons onderwijs.

IEP- eindtoets

Vorig jaar ging de afname van de eindtoets vanwege Corona niet door. Dit jaar hebben de leerlingen van groep 8 hun beste beentje voor gezet bij het maken van de eindtoets. En wat een fantastisch resultaat. Onze leerlingen hebben het voor het zoveelste jaar op rij ontzettend goed gedaan. Onze groep 8 heeft een groepsscore behaald van 5,2 boven het landelijk gemiddelde. Dat hebben ze met elkaar mooi voor elkaar gekregen. We zijn ontzettend trots op onze leerlingen: Esin, Haron, Raphaël, Julian, Arjen, Tirza, Megan, Bo, Fedde, Nikki, Lotte, Jari, Tessa, Isa, Elyso, Imena, Gi, Zoë, Beiloel, Pascal, Bas en Gina. Een dikke duim voor jullie!

En nu met elkaar richting een fijne afsluiting van de basisschooltijd. Kamp in het vooruitzicht, de voorbereidingen van de musical zijn in volle gang, voor je het weet is het schooljaar voorbij.

Cito

Voor de groepen 3 t/m 7 is de Cito periode weer aangebroken. Ik hoor u denken: ”Ze hebben de Cito toetsen toch net gemaakt?” Dat klopt. Vanwege de lockdown-periode aan het begin van het jaar werd de Cito afname van januari landelijk verschoven naar maart. Waar we enigszins voorzichtig moesten zijn met de interpretatie van de Cito resultaten in maart (vanwege de 2 maanden extra onderwijstijd), valt deze afname in juni volledig binnen de toetskalender. Dit maakt het goed mogelijk in kaart te brengen waar onze leerlingen staan in vergelijking met een normgroep in juni zonder Corona. De analyse van deze resultaten wordt gebruikt om passende interventies op te zetten in ons onderwijsaanbod voor het schooljaar 2021-2022.

Museumdebat

Onze leerlingen van groep 7 volgen momenteel debatteerlessen. In deze lessen leren ze respectvolle en steekhoudende argumenten op te zetten. Ze sluiten de debatteerlessen af met een deelname aan het museumdebat in de Hortus.

Dit aanbod wordt volledig aangeboden vanuit een gemeentelijke subsidie in Leiden. Het doel:

Hoe kunnen we leerlingen helpen om betekenis te geven aan hun wereldburgerschap in deze complexe tijd? Hoe kan het onderwijs bijdragen aan hun begrip van waarheidsvinding? Welke verschillende invalshoeken en perspectieven spelen hierbij een rol? Onze focus ligt op identiteit, geschiedenis, de maatschappij en diversiteit.

Onze groep 7 neemt het op tegen leerlingen van het voortgezet onderwijs. Dat maakt dat we ons goed voorbereiden. We maken gebruik van het aanbod Objectwijs (gegeven door Miranda Verhaar ontwikkelgroep Makers van Morgen) om de leerlingen goed voor te bereiden op het onderwerp. De debatteerlessen worden gegeven door juf Zeynep van Jes Rijnland.

Onze leerlingen van groep 7 zijn de eerste basisschoolleerlingen uit Leiderdorp die deelnemen aan het museumdebat. De komende 4 jaar ontwikkelen we onderwijsaanbod binnen de thema’s burgerschap en leerlingenparticipatie. Het museumdebat is eerste activiteit binnen deze thema’s.

Kunst&cultuur enquête staat weer uit.

Deze week mogen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 weer stemmen op het aanbod kunst&cultuur. Op het enquêteformulier zijn de kunst&cultuur disciplines opgenomen (muziek, zang, dans, theater, fotografie, handvaardigheid en tekenen). De leerlingen mogen hun voorkeur uitspreken voor de 3 disciplines waarvoor zij graag aanbod ontvangen. We realiseren voor schooljaar 2021-2022 aanbod voor de vijf disciplines met de meeste stemmen op schoolniveau. We zijn benieuwd!

Er is ook een vakje leeg. Vrij in te vullen. Dit vakje werd vorig jaar door een aantal leerlingen gebruikt om aan te geven dat zij graag meer sportclinics wilden tijdens de gymlessen. Meester Robin heeft dit opgepakt. Echter vanwege Corona kon het aanbod beperkt doorgaan. De sportclinics schuiven door naar schooljaar 2021-2022.

Moestuintjes

Leerlingen van groep 7 (Britt, Mylagro, Dina en Caelian) hebben de moestuintjes op de rand van onze grote moestuin corner in ontvangst genomen van de medewerker van de AH. We kregen dozen vol met moestuintjes. Zo hadden we zeker voor elke leerling een moestuintje. We bedanken de AH voor hun maatschappelijke betrokkenheid.

U ziet juf Maaike op het schoolplein een uitleg geven aan een leerlingen uit de kleuterbouw . Stap voor stap laat juf Maaike zien wat de leerlingen gaan doen.

Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag. Ouijdane, een leerling van groep 7, helpt de jonge leerlingen bij het vullen van het bekertje. Ze had voor elke leerling geduld en een compliment.

Loopt u gerust eens met uw zoon of dochter langs onze moestuincorner. Herkent u de kruiden, fruit en groente soorten? De leerlingen van groep 7 vertroetelen onze moestuincorner met liefde en water. De moestuinplantjes slaan goed aan. Er zijn vandaag ook nog zonnebloemzaden in de grond gegaan. Met een beetje geluk en veel warme zonnestralen kunnen we meedoen aan de hoogste zonnebloem competitie in de regio.

  • vrij. 4 juni: Fietscontrole groep 7
  • di. 8 juni: Praktisch verkeersexamen groep 7
  • ma. 14 juni: De hele week Technolab in de school voor kleuters t/m groep 8
  • di. 22 juni: Groep 8 gaat op kamp
  • woe. 23 juni: Museumdebat groep 7
  • vrij. 25 juni: Groep 8 komt weer terug van kamp
  • en we durven langzaam na te denken over een schoolreisje. We houden u op de hoogte.

We danken u voor uw aandacht voor deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het team

Esther Veldt