Island 2016 BRUNØRRET på tørt, råtne fortommer og mygg #18

To gode kamerater, en komisk dårlig Kia, en skremmende ukjent amerikaner og ei vulkanøy! Vi var på vei til "the best kept brown trout secret in the world". (Ref; tvilsom guide, 2008). Kildeelven huser ørret som kan la seg lure av minimalistiske imitasjoner av mygg. Tørrfluefiske etter ørret blir neppe mer spennedne, krevende eller skuffende. I alle fall om en ikke har sørget for "ferskt" fortommateriale

.

Utelukkende fang og slipp
Det er et system, det bare virker ikke slik
Homepool - a home away from home
Egentlig ikke tid til å spise

Kia Dritt 1,1. Sliten er fornavnet

"Men så på flyt nummer tre, kommer snuten opp i strømmen. Tar en tørr CDC-mygg. Boom, der satt´n. Det er faan så fortjent".

Kan hende er det den engelske aristokraten Charles H Akroyd som må ta skylden for at sportsfiske på Island inn til helt nylig nesten utelukkende har handlet om laks. Han kom med dampbåt fra Edinburgh til øya og Laxa i Adaldal i 1877. Det hevdes at heksejakten på Island fikk en brå slutt da en luring tørt påpekte at de faktisk drepte de meste interessante damene i bygda. Trolig er det arven etter denne smertefulle erkjennelsen som gjør at vi kan oppleve et helt radikalt heftig fiske på øya. For lystfiskeri på Island er strengt regulert, og dermed også bærekraftig. Mange av elevene er privat eid, eller leid ut til profesjonelle operatører som utmerket godt vet at det er stor fisk og mye fisk som opprettholder Island som et fluefiskeparadis.

Sjølveste jervehølen
A bend in the river might straighten out the day
Created By
Eirik Arnesen
Appreciate

Credits:

Photo: Eirik Arnesen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.