Loading

Ekonomika a cizí jazyky Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Informace o zaměření

Zaměření Ekonomika a cizí jazyky je jedinečné v tom, že je doplněno o třetí cizí jazyk a jazykovou konverzaci tak, že hodinová dotace výuky cizích jazyků představuje 31% celkové dotace studia. Studujte 3 cizí jazyky a k tomu předměty jako Ekonomika, Právo, Marketing, Management.

Profil absolventa

ekonomické vzdělání umožňuje výkon řídících funkcí na úrovni středního managementu ve firmách státního i soukromého sektoru s důrazem na výbornou znalost minimálně dvou cizích jazyků.