TEXTIO.EU CO-CREATIVE TEXT SERVICES

TEXTIO.EU

tekst in opdracht

TEXTIO.EU biedt sinds 2014 diensten op het vlak van tekst aan, gaande van redactie, taalcorrectie & proofreading tot vertaling, localisatie & transcreatie in drie talen (NL/FR/ENG).

TEXTIO.EU is gevestigd in het Leuvense hinterland (België), maar werkt steeds vaker voor buitenlandse opdrachtgevers, binnen en buiten Europa. Daarom koos TEXTIO in 2016 voor .EU als domeinextensie én als integraal onderdeel van haar merknaam.

VOOR WIE?

TEXTIO.EU is er voor iedereen die nood heeft aan een een (ver)taalkundige woordvirtuoos met kunde in wetenschap, technologie & sociaal-medische thema's, én met ruime ervaring in alle aspecten van het schrijfproces.
 • Internationale spelers die de Vlaamse en Nederlandse markt willen veroveren, maar steeds vaker ook Belgische bedrijven met ambities over de eigen landsgrenzen heen.
 • Bedrijven die ook in hun interne en externe communicatie graag inzetten op inhoud en kwaliteit.
 • Uitgeverijen en communicatiebureau’s met veel werk, maar weinig tijd.
 • Verenigingen, kunstcollectieven, vzw's ... die een boodschap wereldkundig willen maken.
 • Particulieren die een beetje - of veel - hulp kunnen gebruiken bij het schrijven van teksten.

VOOR WAT?

Voor alles wat met tekst te maken heeft, natuurlijk.
 • Voorstudies, onderzoek en analyses binnen verschillende wetenschappelijke, technologische & sociale domeinen.
 • Redactie van onveranderlijk vlot geschreven teksten in het genre, domein of voor het medium van uw keuze.
 • Correctie van teksten, desgewenst met ingrepen in de opbouw, structuur en de stijl.
 • Vertaling, heen en weer naar het Frans, Nederlands en Engels.
 • Localisatie/transcreatie van uw webteksten, om u ook op nieuwe markten snel te vestigen als 'trusted party'.
 • Voorstellen voor ontwerp & visuele elementen ter aanvulling van geschreven tekstmateriaal.

Waarom TEXTIO.EU?

In al haar projecten brengt TEXTIO.EU een visie in de praktijk die even gebald en recht voor de raap is als de naam suggereert.
No nonsense, geen dure marketingtermen, nog minder vage beloften en al helemaal geen bandwerk.
Wat u dan wél mag verwachten? Niets meer of minder dan een gestructureerde aanpak met kwaliteit en co-creatie, d.w.z. maximale afstemming met u als opdrachtgever, als centrale pijlers.
 • Uw visie en wensen staan centraal. Wat wilt u met uw publicatie, blog, tekst of website bereiken? Welke ideeën en/of input heeft u zelf? Uw briefing vormt steeds het uitgangspunt.
 • TEXTIO.EU's visie, uw meerwaarde. TEXTIO.EU denkt met u mee, vanuit een duidelijke visie op communicatie en jaren ervaring met alle aspecten van het uitgeefproces.
 • Analyseren, synthetiseren. Research en wetenschappelijke validatie vormen de forte van TEXTIO.EU. Door het afnemen van interviews verzekert TEXTIO.EU zich bovendien van de juiste invalshoek en boodschap. Die input wordt geabsorbeerd, geanalyseerd en uitgepuurd tot onberispelijke, maar steeds vlot leesbare teksten.
 • Toetsen en terugkoppelen. TEXTIO.EU verwoordt uw gedachtegoed. Maar dat maakt u niet minder betrokken. Een transparante werkwijze, dialoog en validatie garanderen een doorleefd eindproduct waar u voor 100% achter staat.

Wie werkt in uw opdracht?

Creatief & zakelijk brein achter TEXTIO.EU is Liesbeth Mortier, doctor in de taalkunde, met 15 jaar professionele ervaring.

Neem contact op!

TEXTIO.EU is fysiek gevestigd op de Aarschotsesteenweg 733 in Wilsele (3012) bij Leuven (België).

Contact opnemen kan telefonisch (0471 49 55 57). Het snelst bereikt u TEXTIO.EU via mail:

Created By
Liesbeth Mortier
Appreciate

Credits:

Photos from Freestock

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.