Vergelijking profeten Stan Deutekom, 2vag

Martin Luther King

Martin Luther King is bekende geworden door zijn uitspraken over rassenscheiding. Op 28 augustus 1963 hield hij een toespraak waarin het ging over zijn bekende uitspraak "I have a dream". In die toespraak vertelde hij over zijn droomwereld en waarom dat zijn droomwereld was. Hij heeft 3 boeken geschreven over de reaasenscheiding. Hij won een jaar na de "I have a dream" toespraak de Nobelprijs voor de vrede. Martin Luther King was predikant van de "zwarte" kerk, net zoals zijn opa. Hij is op 39-jarige leeftijd vermoord op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis. Op 12-jarige leeftijd heeft hij een zelfmoordpoging gedaan door van de tweede etage van een huis te springen omdat zijn oma was overleden. Na dat Martin Luther King was vermoord heeft zijn vrouw zijn werk voortgezet tot haar eigen dood. Rosa Parks was ook tegen de rassenscheiding en door haar is de busboycot ontstaan, een actie waarbij zwarte Amerikanen niet met de bus gingen waardoor de bus bedrijven minder verdienden. Wat goed was aan Martin Luther King is dat hij geen geweld heeft gebruikt bij zijn protest, want hij wist dat hij met geweld niks zou bereiken. Hij vertelde gewoon wat zijn droomwereld was en waarom de rassenscheiding weg moest. Hij bleef ten alle tijden rustig wat mensen ook zeiden, maar hij bleef bij zijn standpunt. Iedereen is gelijk of je nou zwart of blank bent, we zijn allemaal mensen en hebben allemaal dezelfde rechten. Dat is wat ik goed vind aan Martin Luther King. Voor zijn protest tegen de rassenscheiding geef ik hem wel 9!

Mijn persoonlijke profeet

Barack Obama is mijn persoonlijke profeet. Waarom hij? Hij heeft in zijn eentje een land bestuurd wat mij een hele moeilijke taak lijkt. Hij heeft goed voor Amerika gezorgd en luisterde naar wat het volk te zeggen had. Hij had overal een eigen mening over, over gebeurtenissen in Amerika en in het buitenland bijvoorbeeld. Hij heeft ervoor gezorgd dat de meeste mensen gelukkig konden zijn en door hem is de Obama care ontstaan waarbij zieke mensen geholpen konden worden die niet genoeg geld hebben om in een ander ziekenhuis te worden behandeld. Zelfs nu Trump president is en Trump de Obama care plat wil leggen heeft Obama met hem overlegd waarom de Obama care moet blijven en dat is wat ik goed vind aan Obama, hij denkt aan anderen en niet alleen aan zichzelf wat Trump wel doet, die denkt alleen maar zichzelf en niet aan anderen. Obama gebruikte ook geen geweld, wat natuurlijk weer een pluspunt is. Voor Obama's acties geef ik hem wel een 7,5 want er zijn wel wat verbeter puntjes.

Elia

Koning Achab wil de wijngaard van Nabot hebben zodat hij groenten kon verbouwen en de wijngaard aan zijn paleis grensde. Nabot wil de wijngaard niet afstaan omdat hij het had geërfd van zijn grootouders. Izebel stuurde brieven naar de oudsten uit het dorp van Nabot om zo toch de wijngaard in bezit te krijgen. Elia protesteert tegen het onrecht dat Izebel en Achab Nabot hebben aangedaan met de boodschap van God dat Achab een moord had gepleegd.als ik mijn eigen definitie van profeet erbij haal is Elia een profeet omdat hij behulpzaam is en een boodschap van God overbrengt naar anderen. Elia wordt in het Christendom en Jodendom als profeet gezien omdat hij een boodschap van God doorgaf aan Achab. Voor Elia's protesten geef ik hem een 6 omdat hij wel belangrijk is geweest voor Nabot en geen geweld heeft gebruikt, maar zijn boodschap had geen invloed op een groot deel van de wereld.

Jona

Toen Jona de boodschap van God hoorde vluchtte hij weg van de heer. Bij het vluchten gaat hij met een boot, als hij op de boot zit wordt de zee ineens heel ruig, hoge golven en storm, dus Jona sprong van boord omdat hij dacht dat het zijn schuld was. En dat was inderdaad zo toen Jona in ze belandde werd de zee weer rustig en was er geen storm meer, maar God liet Jona opslokken door een walvis en liet de walvis Jona uitspuwen op het land. Na deze gebeurtenis bad hij tot God, wat ik zelf heel laf vind, want als je vlucht ga je daarna niet ineens weer poeslief tegen die persoon doen, maar ook vind het wel weer goed want hij laat wel zien dat hij er spijt van heeft). Jona moest van God naar Nineve om tegen de stad te klagen. De mensen in Nineve geloofden de boodschap van God. Wat de boodschap inhield is dat niemand meer mocht eten en drinken, ook de dieren niet, en dat iedereen zich moest kleden in Boetekleed. Jona werd wel boos op God omdat, ondanks dat het volk van Nineve had geluisterd, God terugkwam op de dingen die hij dreigde te doen bij de mensen. God loet een wonderboom boven Jona groeien zodat hij schaduw had, maar de volgende ochtend liet God de boom aanvreten door een worm waardoor de boom verdorde, het gevolg was dat Jona weer boos werd. Het antwoord van God hierop was dat de mensen uit Nineve luisterde naar God en niet klaagden dat ze niet mochten eten en drinken maar dat Jona al boos werd vanwege een boom. Jona's protest was wel effectief want het volk luisterde naar hem, maar hij was niet effectief op de goede manier. Hij is daarentegen wel een goede profeet want ondanks zijn vluchtpoging heeft hij wel God's opdracht voltooid. Ik geef Jona voor zijn protesten een 4 omdat, ondanks dat hij de opdracht van God had voltooid, hij eerst probeerde te vluchten en vervolgens zelf boos werd om een boom terwijl de mensen uit Nineve God gehoorzaamde en niet klaagden over het feit dat ze niet mochten eten en drinken en zich moesten kleden in Boetekleed.

Credits:

Created with images by falco - "church window church window" • skeeze - "martin luther king jr i have a" • janeb13 - "barack obama official portrait president of the" • zeevveez - "Jonah's Whale Hints at Pisces"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.