Loading

Piilotyöpaikat Tietoa piilotyöpaikkojen löytämiseen. Sillä mikään työpaikka ei ole ikuinen.

*Mitä piilotyöpaikat ovat?

Piilotyöpaikat ovat työpaikkoja, joita ei ole julkisesti haettavana. Niitä on kuitenkin tarjolla joka puolella, jos osaa etsiä. Piilotyöpaikkoja syntyy äkillisistä syistä tai ennakoiduista tekijöistä johtuen. Jos olet aktiivinen ja seuraat, mitä ympärilläsi tapahtuu, voit helposti löytää piilotyöpaikan.

PIILOTYÖPAIKKOJA ON KAIKKIALLA.

*Mistä piilotyöpaikkoja löytää?

Piilotyöpaikkoja voi löytää mistä tahansa yrityksistä ja organisaatioista, milloin tahansa. Olennaista on, että yrityksellä on työvoiman tarvetta nyt tai lähitulevaisuudessa. Yritykset eivät välttämättä itse ole varautuneet äkilliseen rekrytointitarpeeseen. Tarve voi tulla yllättäen, kun vaikkapa työntekijä joutuu pitkälle sairauslomalle. Työvoiman tarve voi myös olla ennakoitua, mutta yritys ei tiedota asiasta mitenkään. Toinen olennainen asia on, että olet itse aktiivisesti tarjonnut osaamistasi eri yrityksiin ennakoivasti.

PIILOTYÖPAIKKOJA SYNTYY KOKO AJAN.

*MITEN PIILOTYÖPAIKKOJA SYNTYY?

1) Yritys kohtaa äkillisen tilanteen: työntekijän sairausloma, vapaajakso, tapaturma, loukkaantuminen, menehtyminen, irtisanoutuminen, työkyvyttömyyseläköityminen. Mikäli tuollaisessa tilanteessa olet rekrytoijan tai päättäjän mielessä, voit saada piilotyöpaikan.

2) Yrityksellä on työvoiman tarvetta tulevaisuudessa: se hakee kasvua, se laajenee yritysostoin, alueellisesti tai kansainvälisesti, se hakee markkinaosuuksia, perustaa uuden toimialueen, aloittaa ison kehittämisprojektin. Olet hyvissä asemissa, jos olet kontaktoinut yritystä ja tarjonnut osaamistasi jo asioiden suunnitteluvaiheessa.

MILLAISISSA YRITYKSISSÄ PIILOTYÖPAIKKOJA TODENNÄKÖISIMMIN ON?
  • Yksittäisissä kasvuyrityksissä - ne tarvitsevat työvoimaa.
  • Hyvän maineen omaavissa yrityksissä - ne menestyvät myös jatkossa.
  • Yrityksissä, joiden työhyvinvointi on korkealla tasolla - hyvinvointi luo jatkokasvua.
  • Yrityksissä, jotka toimivat kasvavilla toimialoilla - niillä on krooninen osaajapula.
  • Yrityksissä, jotka kansainvälistyvät - ne skaalavat toimintojaan.
  • Yrityksissä, jotka kehittävät toimintaansa - niiden tavoitteena on kasvu ja tuottavuus.
  • Missä tahansa yrityksessä, joka kohtaa äkillisen työvoimatarpeen.
TARVITSETKO APUA PIILOTYÖPAIKAN ETSIMISESSÄ?

Piilotyöpaikkojen hakuun liittyy useita eri vaiheita. Työnhaku kokonaisuudessaan kannattaa projektoida. Projekti alkaa tavoitteen ja resurssien määrittelystä. Sinun on tunnistettava tarkalleen oma osaamisesi, osattava markkinoida ja myydä sitä oikeille kohderyhmille (piilotyöpaikkojen rekrytoinnista päättävät henkilöt) ja koordinoitava projektiasi ammattimaisesti. Piilotyöpaikkojen haku vaatii aktiivisia toimenpiteitä eri rintamilla ja osaamistasi esille tuovaa verkkopresenssiä.

TYÖPAIKAN VOI SAADA VAIN AKTIIVISELLA HENKILÖKOHTAISELLA TYÖSKENTELYLLÄ.
Kysy lisää asiantuntijalta!
Created By
Maija Aurea
Appreciate

Credits:

Created with images by PublicDomainPictures - "cards play deck" • kaboompics - "workspace place of work work" • Pexels - "home office computer desk" • Daria Nepriakhina - "untitled image" • 089photoshootings - "bed woman work" • Engin_Akyurt - "coffee cafe table" • Craig Garner - "Glasses on a laptop" • Scott Webb - "Minimal laptop keyboard"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.