Kerst 2016 groep 3C BOE

Lucia Zweeds kerstfeest
Het joods kerstfeest
Een prachtige vertelling, de kinderen luisteren ademloos
Na de inspirerende kerstverhalen, gaan we de sjaals ophangen aan de bomen in het Oosterpark
We zijn in een kring gaan staan en hebben toen met onze ogen een boom uitgekozen.
Voordat je de sjaal ophangt, wrijf even met je hand over je hart.....
Op het kaartje staat, neem mij mee, ik geef je warmte.
Ouders hebben heerlijke gerechten voor ons klaargemaakt.
Prachtige creativiteit
Met prachtige kerst- vioolmuziek werden we ontvangen
Wat gaat er gebeuren?
Een verhaal met een schimmenspel voor de kinderen
En dan het kerstdiner, het was vrolijk en gezellig met elkaar.
We proosten op het nieuwe jaar
We hebben heerlijk gegeten, lieve ouders dank jullie wel voor alle hulp!
Created By
Olga van Liebergen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.