Opening TeaMvalue hq

2016

2016 was voor ons een belangrijk jaar. Naast een verdubbeling van het team hebben we ons eigen plekje gecreëerd BijHanz. Na een paar maanden had ons plekje genoeg vorm gekregen en waren wij toe aan een feestje! 26 januari 2017 was hét moment: de officiële opening van ons hoofdkantoor in Zwolle. Op deze pagina een impressie van dit mooie moment.

Anton spreekt de gasten toe

Hoe en waar(om) is TeamValue begonnen? Wat zijn de belangrijkste drijfveren voor ons? En last but not least: waar staan we over een paar jaar? Al deze vragen kwamen aan bod tijdens de toespraak van Anton. Heb je onze bedrijfspresentatie gemist of wil je hem nog een keer bekijken?

Ontmoeting

Uiteraard was er veel tijd voor ontmoeting, hapjes en drankjes. Familie, vrienden en zakelijke relaties allemaal bij elkaar in óns kantoor.

TeamValue's Next Generation...

Bedankt voor je interesse.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij TeamValue? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.