עמיחי ואלירז סיפור החתונה

קמנו בבוקר ליום סגרירי ואפור. חשבנו שזהו הלך על הצילומים אבל פתאום יצאה לה השמש ושמחה את ליבנו.
אם תסתכלו היטב תיראו את טיפות הגשם מעל החליפה של עמיחי
איזה יפה! התפוזים מאחורה. חחח

כאן היה צריך להיות הסרט של עמיחי ואלירז

כתפוח בעצי היער
זה היה החתן. עדיים קצת היה טיפטוף. אבל קבלו עכשיו את התמונות של הכלה...
בקיץ הזה תלבשי לבן תחשבי מחשבות בהירות
שמים כחולים. נצבעו להם בלייטרום
והמים השקטים מאחור לא מבשרים כלום על הסערה שתבוא
מפני מה אתה מתחבא אחי היקר
בשביל הכלה. אפילו השמש יצאה...
ואז נסענו לאולם להתחיל בצילומי המשפחה
ועכשיו שקט זה רציני - חתומים על הכתובה

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.