Loading

Formgivning Åk 4 formsätter stolar i ämnet bild

Formgivningsuppgift av stolar

Uppgiften

- att formge en stol kring ett eller flera av följande teman:

 • skräck
 • mys
 • skola
 • romantik

Pågående arbeten

Vilken stol hade du valt till ditt hem? Skall det vara en bekväm mysstol; en otäck skräckstol; en romantisk och vacker stol eller en skön stol att sitta på i skolan?

Att jobba vidare med...

Alla har 'vilda idéer' och fri kreativitet, men behöver vi ändra något på våra stolar? Vi kanske behöver tänka på följande saker för att göra en stol som verkligen hade kunnat tillverkas i framtiden:

 • är min stol stabil?
 • är den bekväm?
 • vem är den tänkt att användas till? (En äldre person, en elev, en stol hemma...)?
 • vad är stolen gjord av? Vilka tillverkningsmaterial?
 • hur stor är stolen? (Höjd, bredd och djup i cm i verklig storlek).
 • vad är rimligt pris för stolen i en möbelaffär?
 • är stolen jag skissat på något väl överdriven? Är det i så fall något jag behöver ta bort?

Vad hände sedan?

Vad händer med bilderna efter att du har tänkt igenom punkterna under rubriken "Att jobba vidare med..."? Här nedan kommer resultaten presenteras:

Created By
David Lancelot Sjövall
Appreciate

Credits:

Pictures and design on this page are copyrightprotected and owned by the pupills of David Lancelot Sjövalls class 2017 (4'th grade).

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.