Loading

Je leven leiden Leiderschapstraining

Je bent jong, professioneel en je wilt wat. Een mooie baan, voldoende uitdaging en een stijle leercurve. Juist aan het begin van je carrière liggen de kansen voor het oprapen. Doorgroeimogelijkheden, borrels in overvloed en een druk sociaal leven. Daarnaast is er heel veel afleiding, de trein dendert maar door en voor je het weet rol je ergens in.

Tijdens deze 1-daagse training maak je pas op de plaats. Wat is jouw plan de campagne? Heb je ideeën genoeg, maar schiet de uitvoering erbij in? Van uitstel komt afstel. Dus neem jezelf serieus en doe mee!

Het resultaat? Dat je krachtig onder woorden kunt brengen wat jij wilt en dat je weet hoe je dit vorm kunt geven. Met inzicht in de waarden die voor jou essentieel zijn en een concrete aanpak om dit in de praktijk te brengen.

Wil je meedoen?

Praktische informatie

➛ Vrijdag 16 februari 2018 van 09:30 - 16.00 uur

Locatie: De Nieuwe Poort Amsterdam

➛ Vrijdag 9 maart 2018 van 09:30 - 16.00 uur

Locatie: De Nieuwe Poort Rotterdam

➛ Kosten €225,- inclusief lunch, koffie, thee en excl. btw

Over de Trainers

Dorien Trommel (Trommel Training & Coaching)

Ik ben ruim 25 jaar werkzaam als trainer en coach, bevlogen en met beide benen op de grond. Ik begeleid mensen die graag willen weten wat bij hen past en hoe zij tot hun recht kunnen komen. Ik help ze om inzicht te krijgen in wat hen energie geeft, wat ze goed kunnen en welke toegevoegde waarde zij willen en kunnen leveren aan de wereld. In mijn werk maak ik gebruik van oplossingsgericht werken, narratieve systeemtherapie en theorie U. Mijn stijl omschrijf ik als waarderend coachen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets heeft wat hem of haar uniek maakt. Door goed aan te sluiten bij ieders verhaal, te luisteren tussen de regels door en vragen te stellen, help ik om de verlangens helder te krijgen, talenten verder te ontwikkelen en doelen te realiseren. ➛ Meer info over Dorien vind je op www.dorientrommel.nl

Guy Wijnen (G.W. Training & Development)

Door vallen en opstaan kun je een hoop leren. Maar door je toekomst bewust vorm te geven, creëer je gewenste ontwikkeling. Zelfkennis en -vertrouwen vormen de basis voor gerichte actie. Wat mij aanspreekt in het geven van training is de aandacht voor dat wat iemand diep van binnen vaak wel weet, maar wat stilletjes op de achtergrond aanwezig is. Met behulp van rust, creativiteit en verbeelding spreek ik iemands onderliggende drijfveren en ambities aan. Het is mijn uitdaging om eruit te halen wat er in zit. Dat geeft veel plezier en energie! Van nature denk ik in mogelijkheden. Deze kracht zet ik graag in om jonge mensen inzicht te geven in zichzelf om zo bewuste keuzes te maken. ➛ Meer info over Guy vind je op www.guywijnen.nl

Heb je vragen? Bel Dorien (06-55982424) of Guy (06-24355513) of stuur een mailtje naar info@gwtd.nl

Credits:

Leidershapstraining

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.