Loading

003 Artikel

Das Germatikspiel

Aufgabe 1

Der, die oder das?

1. d__ Rente

2. d__ Vater

3. d__ Enkel

4. d__ Tante

5. d__ Onkel

6. d__ Neffe

7. d__ Glück

8. d__ Stirn

9. d__ Lippe

10. d__ Brust

Aufgabe 2

Der, die oder das?

1. d__ Bauch

2. d__ Magen

3. d__ Seife

4. d__ Creme

5. d__ Figur

6. d__ Kraft

7. d__ Traum

8. d__ Leben

9. d__ Pille

10. d__ Salbe

Aufgabe 3

Der, die oder das?

1. d__ Feuer

2. d__ Alarm

3. d__ Opfer

4. d__ Wunde

5. d__ Frage

6. d__ Zeile

7. d__ Datum

8. d__ Abend

9. d__ Nacht

10. d__ Woche

Aufgabe 4

Der, die oder das?

1. d__ Monat

2. d__ Menge

3. d__ Gramm

4. d__ Tonne

5. d__ Pfund

6. d__ Liter

7. d__ Länge

8. d__ Meter

9. d__ Miete

10. d__ Grund

Aufgabe 5

Der, die oder das?

1. d__ Umzug

2. d__ Stufe

3. d__ Stock

4. d__ Salon

5. d__ Küche

6. d__ Decke

7. d__ Möbel

8. d__ Couch

9. d__ Tisch

10. d__ Stuhl

Aufgabe 6

Der, die oder das?

1. d__ Regal

2. d__ Gerät

3. d__ Kohle

4. d__ Strom

5. d__ Lampe

6. d__ Licht

7. d__ Kanne

8. d__ Tasse

9. d__ Gabel

10. d__ Fleck

Aufgabe 7

Der, die oder das?

1. d__ Staub

2. d__ Eisen

3. d__ Sache

4. d__ Nagel

5. d__ Sonne

6. d__ Stern

7. d__ Insel

8. d__ Küste

9. d__ Fluss

10. d__ Kanal

Aufgabe 8

Der, die oder das?

1. d__ Süden

2. d__ Osten

3. d__ Stadt

4. d__ Halle

5. d__ Kiosk

6. d__ Mauer

7. d__ Platz

8. d__ Natur

9. d__ Blick

10. d__ Wiese

Aufgabe 9

Der, die oder das?

1. d__ Boden

2. d__ Stein

3. d__ Blatt

4. d__ Blume

5. d__ Ernte

6. d__ Fisch

7. d__ Vogel

8. d__ Katze

9. d__ Pferd

10. d__ Klima

Aufgabe 10

Der, die oder das?

1. d__ Hitze

2. d__ Wärme

3. d__ Wolke

4. d__ Regen

5. d__ Blitz

6. d__ Sturm

7. d__ Nebel

8. d__ Motor

9. d__ Abgas

10. d__ Druck

Aufgabe 11

Der, die oder das?

1. d__ Kurve

2. d__ Mitte

3. d__ Punkt

4. d__ Linie

5. d__ Kreuz

6. d__ Bogen

7. d__ Kreis

8. d__ Ampel

9. d__ Tempo

10. d__ Panne

Aufgabe 12

Der, die oder das?

1. d__ Fahrt

2. d__ Karte

3. d__ Tarif

4. d__ Gleis

5. d__ Wagen

6. d__ Fähre

7. d__ Hafen

8. d__ Start

9. d__ Reise

10. d__ Visum

willembunnik@gmail.com

© 2021 - W. Bunnik