Stripverhaal Thomas, jonathan & Marije

Les 1 verhaal bedacht

Verhaal bedacht door Thomas, uitgewerkt door Marije en ingeleverd door Thomas

Thomas & Marije

Scene 1

Komen uit portal

Scene 2

Moederneukende grote vlieg

Zegt doe 40.003 dabs terwijl je op een kont springt

Scene 3

Ze doen heel veel dabs terwijl ze op een kont springen

Scene 4

Er staan 39.900 dabs op de teller, ze zweten en gaan even zitten

Scene 5

Ze zijn bezig met de 40.002ste dab dan glijd sophie uit

Scene 6

Lars probeert haar te redden en dan glijden ze allebei in de anus

Scene 7

Ineens Liggen in bed te slapen

Scene 8

Zoomde vlieg waar ze wakker van worden

Scene 9

Kijken elkaar verward aan en vragen zich af of het echt was

Scene 10

Vlieg kijkt stiekem en vliegt weg….

les 2 schetsen gemaakt

gemaakt door Marije

Les 3

Moodboard gemaakt door Marije

tekening thomas

Karakter Marije

Karakter Thomas

Storyboard Marije

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.