Kuva-analyysi Harro Koskinen: Sikaperhe, 1969, installaatio, Turun taidemuseo.

Kuvassa on 4 hengen sika perhe olohuoneen kahvipöydän äärellä. Sika perhe katsoo mustavalkoisesta tv:stä jotain ohjelmaa missä näyttäsi olevan sika. Sika perheen olohuoneen seinällä on suomen vaakunaa imitoiva vaakuna, jossa leijonan tilalla on sika. Seinältä löytyy myös sikakrusifiksi ja suomenpoliisin logo, jossa myös sika. Tunnelma kuvassa on hilpeä.

Teoksen merkitys: Taiteilian omat sanat: sikatuotannossa halusin, mielestäni suhteellisen lempeästi, kritisoida porvarillista arvomaailmaa ja niitä tyhjiöitä joita se sisältää.

Valitsin taideteoksen koska se näytti mielestäni mielenkiintoiselta ja erilaiselta muihin taideteoksiin verrattuna. Kiinnitin erityisesti huomiota sika vaakunaan. Pidän kuvasta koska se ottaan kanta yhteiskunnalissin asioihin.

Kun näin kuvan ensivaikutelmani oli kiinnostunut. Lahdin tutkimaan mitä seiniltä löytyy. Tunnelma on mielestäni hilpeä ja iloinen.

Possut ovat aseteltu ikkunan eteen, Ikkunasta paistaa aurinko. Possut ovat keltaisia ja he istuvat desing tuoleilla.

Taideteoksesta löytyy paljon symbolista sisältöä kuten sikakrusifiksi ja sikavaakuna. taideteos ottaa kantaa silloisten porvareiden (Yläluokka/rikkaat ) elämään ja elämän tyyliin.

Taideteos on tehty vuonna 1969 jolloin kritisoiminen ja tietyllä tavalla pilkkaaminen oli arkaluontoista ja melkeipä laitonta. Harro haastettiinkin oikeuteen Jumalapilkastaja Suomen vaakunan häpäisystä. Harro sai sakkotuomion taideteoksestaan.

Halusin omassa tulkinnassani jatkaa yläluokan arvostelua. Kuva on tehty picsartilla.
Created By
Joonas Myllyharju
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.