Fimleikafélagið Björk

Björk er fimleikafélag í Hafnarfirði sem býður uppá m.a. áhalda- og hópfimleika, taekwondo, klifur og er með með afmælissal sem kallast litla björk.

Það er salur í björk sem hægt er að halda afmæli í

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.