Loading

Jan Barbier Nieuwsbrief #2 21 augustus 2020

Nieuwsbrief #2 21 augustus 2020

We zijn begonnen!

En dan zit de eerste schoolweek er al weer op... Verbazingwekkend hoe snel iedereen omschakelt van de vakantiemodus naar de school/werk-stand. Het is ook weer heerlijk om met elkaar in de klas te zitten en de geluiden van kinderen die samen werken en spelen in de school te horen.

Aans dan aans...

Tsja... helaas ontkomen we toch nog niet aan Corona-maatregelen. Hoe vervelend ook. In de vorige nieuwsbrief heeft u de richtlijnen kunnen lezen. Ook de informatie-avonden van groep 1, 3 en 8 kunnen geen doorgang vinden. Komende week gaan we bepalen hoe we er voor kunnen zorgen dat u toch alle informatie zult krijgen. De startgesprekken / ouder-kindgesprekken vinden de komende periode ook plaats. Ook hierover nemen we komende week een beslissing.

Daarnaast vangen we geluiden op dat ouders graag willen weten waar hun kind nu zit in het lokaal en hoe het nieuwe lokaal van uw kind eruit ziet. We begrijpen dat volkomen en zullen daarom komende week een kort filmpje van onze school. Op die manier proberen we u toch een beeld te geven over het reilen en zeilen op school en de inrichting van het gebouw. Het is even niet anders...

Er worden veel activiteiten gecanceld of aangepast. Daar waar mogelijk (volgens richtlijnen RIVM) laten we activiteiten doorgaan. Als er activiteiten niet doorgaan, dan zullen we u hierover informeren. Wijzigingen zullen we ook in de agenda op de website plaatsen. Wilt u deze in de gaten houden?

Normaal gesproken zouden er aan het begin van het jaar een aantal activiteiten plaatsvinden. De sportdag van het dorp Hellendoorn, het schoolkamp van groep 8 (wordt verplaatst) en de uitwisseling met Laggenbeck van groep 6 vinden helaas geen doorgang...

't Is nie aans...

We zullen het er maar mee moeten doen en we houden de richtlijnen scherp in de gaten. Wat niet verandert is dat de komende weken erg belangrijk zijn. Het zijn de weken waarin de groep zich opnieuw moet settelen en we werken aan groepsvorming. Wat dat betreft zijn we over de eerste week al zeer tevreden. Dat zien we aan de groepen, de sfeer die er hangt en de gesprekken die we met leerlingen, leerkrachten en ouders (formeel en informeel) gevoerd hebben. Dit schept vertrouwen voor dit schooljaar.

Voor nu wensen we u een heel goed weekend toe!

Marloes Joosten / Roel Roelofs / Geert Fransen

Wespen

Op dit moment zijn er weer heel veel wespen. Nu ook de ramen open staan vliegen er ook wel eens wespen naar binnen. Sommige kinderen reageren hierop met de mededeling dat ze allergisch zijn voor wespen... Mocht dit echt zo zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht?

Privacy / AVG

Wijzigingen?

Alle ouders hebben, als het goed is, afgelopen jaar een AVG-formulier ingevuld: Mag uw kind al dan niet op een foto, mogen wij deze foto gebruiken voor bijvoorbeeld de schoolgids, nieuwsbrief, enz.

Mocht u wijzigingen hebben hieromtrent, wilt u dit dan doorgeven? Anders gaan we er van uit dat de door u ingevulde gegevens hetzelfde zijn als vorig jaar.

Ouders van nieuwe leerlingen krijgen bij aanmelding altijd een AVG-formulier mee.

Wijzigingen of invullen?

Onder de button hieronder vindt u het toestemmingsformulier en een toelichting.

Schoolsporten en cultuur

Bericht van de gemeente Hellendoorn

Het nieuwe schooljaar is begonnen en (de voorbereiding op) het sportseizoen is, met inachtneming van de coronamaatregelen, weer gestart. Kennismaken met Sporten en de schoolsportactiviteiten gaan voor zover mogelijk ook door!

Door de Coördinatiecommissie Scholierensport is besloten dat aan de activiteiten van de Schoolsportkalender, waar onder de vlag van de school in teamverband wordt deelgenomen, dit kalenderjaar niet wordt deelgenomen. De organisatoren hebben dit overgenomen. Dit betekent helaas dat er veel activiteiten zijn afgelast.

Kennismaken Met Sporten gaat (vooralsnog) wel door! Samen met de sportverenigingen en sportaanbieders is er voor de kinderen weer een breed en gevarieerd aanbod georganiseerd. De eerste cursussen zijn al in augustus en deze willen wij dan ook graag onder de aandacht van uw leerlingen brengen. De flyers en posters zijn inmiddels uitgedeeld. Dit zijn de posters en flyers voor Kennismaken Met Sporten, de SchoolSportKalender en het cultuurboekje BreinReis Junior.

Meer informatie over kennismaken met sporten leest u HIER

In plaats van het Sport- & Cultuurfestival wordt er dit jaar een online Sport- & Cultuurquiz georganiseerd. Deze quiz is voor jong en oud en vindt plaats op zaterdag 29 augustus en wordt uitgezonden via HOi TV. Hiervoor ontvangen de leerlingen ook een flyer.

.

Created By
Robbert Flim
Appreciate

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Jason Charles Hill - "Wasp biting" ‚ÄĘ Jason Dent - "untitled image"