Leesfoor voorleesuurtje voor de allerkleinsten

Leesfoor is een project, ontstaan uit de samenwerking van bibliotheken, vzw LINC en het Streekgericht Bibliotheekbeleid Vlaams-Brabant. Bib Beersel organiseert Leesfoor elke derde zaterdag van de maand, gedurende het schooljaar.

In Bib Beersel worden de kinderen ontvangen door onze Leesfoorknuffels. De kinderen schrijven zich in bij de bibliotheekmedewerker en krijgen een sticker voor hun Leesfoor-spaarkaart. Wanneer de spaarkaart vol is, kunnen zij een speelgoedje kiezen uit de verrassingsdoos.

Inschrijving

De kinderen worden steeds verdeeld in 2 voorleesgroepen: de kinderen van 4 tot 6 jaar en de kinderen van 7 tot 10 jaar.

De voorlezers, vrijwilligers, werden geselecteerd door Bib Beersel. De bibliotheek zorgt steeds voor een aanbod aan voorleesverhalen. De voorlezers kiezen hieruit hun favoriete boekjes.

Leesfoor brengt momenten van spanning, gezelligheid en plezier in boekjes en taal.

Soms laten de voorlezers de kinderen genieten van een kamishibai, een minitheatertje met voorleesprenten.

Kinderen kunnen maandelijks gratis deelnemen aan Leesfoor in Bib Beersel op zaterdagnamiddag van 14.30u tot 15.30u.

"Leesfoor is even alle dagelijkse beslommeringen vergeten in een wereld vol fantasie."

Mieke Smedts - Voorlezer Leesfoor

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.