Lesgeven in de 21ste eeuw Een perfecte mix

Kijk met je studenten mee
Brainstorm
best practice!

Gegevens verzamelen

Nearpod + in school
Wat is Jouw favoriete game?

Het draait niet om de wortel, maar om de jacht!

Het uiteindelijke doel is om de prinses te redden. Het is de uitdaging, de wondere wereld, de obstakels, de muntjes en de vijanden die het spel een beleving maken.

Welke elementen van een game zorgen ervoor dat je door wilt spelen?

- Beloningscyclus

- Groepsdruk

- Wedstrijd 

Hoe zet ik het in
Eerst In de groep dan individueel
Spelplezier & Leuke filmpjes
Nu jullie..........
De opdracht

Maak een lesopzet met de volgende ingredi├źnten:

  • ------Blended Learning
  • ------Gamification
De winnaar is.......
De groep die het langste en hardste applaus ontvangt
Created By
Peter Wurschy
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.