2016 Slik vi så det

bit.ly/Julekort2016

2016 var et litt rart år for oss. Halve året med Anette i USA og halve året med henne hjemme igjen.

Anine kom seg godt gjennom det første året på ungdomsskolen

Minstemann, som nå begynner å bli stor, har hatt mye å gjøre i år. Andreas har speideren, innebandy, orientering og alpinbakken som sine hjemmeområder. Hvilken av aktivitetene som trekker mest er ikke helt klart enda.

Charlotte trodde hun hadde landet med andre året på helsestasjonen i Lommedalen, men så dukket jobbmulighet på helsestasjonen i Heggedal opp. 1. september begynte hun der og sykkel til jobb ble en realitet.

Hele familien samlet til sommerferie i Spania

Heldigvis har det roet seg på ny skole for Thor-Ivar. Med et første halve året vel i havn så har det vært noe roligere i hele 2016 med mer 'normal' arbeidstid for rektoren. Både ansatte, elever og foreldre har forstått at de er de viktigste brikkene i puslespillet. Sammen med et par andre engasjerte har han fått landet Asker kommunes digitale satsning så 2016 er det siste året for elever i Askerskolen uten sin egen datamaskin. 2017 blir oppstartåret og full fart for 'digitalisering av Askerskolen'. Mange års jobbing har gitt resultater. Det er han glad for.

Det ble en rar julefeiring for et år siden med kun oss fire, uten Anette og til og med uten snø. Men det gikk det og :-)

Å få med i tekst og bilder alle Anettes opplevelser går ikke, men 18-årsdag i januar med farfar på besøk, homecoming queen, besøk av mamma, Anine og storfamilien i USA i påsken oppsummerer kort våren i USA.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.