Beyaz Kale ve VaroluSçuluk Erim Günay

Varoluşçuluk Akımı

1927, Martin Heidegger

II. Dünya Savaşı, Sartre’nin Edebiyatı

Bireysel değerlerimiz ve kaderimiz

Kitapta Varoluşçuluk Akımı

-Venedikli yazar

+Din değiştirme olayı,

“ Din değiştirmeyeceğimi söyleyince, Paşa bana öfkelendi. Hücreme döndüm.” (Pamuk, 25)

-Hoca

+Veba olayı,

“Vebadan korkmuyormuş , çünkü hastalık Allah'ın takdiriymiş, insanın öleceği varsa olurmuş; bu yüzden de benim korkakça saçmaladığım gibi, eve kapanıp dışarıyla ilişkiyi kesmek,ya da İstanbul'dan kaçmaya çalışmak faydasızmış.” (Pamuk, 63)

Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim,

Bibliografya

http://i.idefix.com/cache/600x600-0/originals/0000000550638-1.jpg

https://images.fineartamerica.com/images-medium-large/the-execution-of-walter-raleigh-severino-baraldi.jpg

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b7/59/04/b75904020d3f7cddf8153f7249bb2d9d.jpg

http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/37/zb/p037zbmm.jpg

Credits:

http://i.idefix.com/cache/600x600-0/originals/0000000550638-1.jpg https://images.fineartamerica.com/images-medium-large/the-execution-of-walter-raleigh-severino-baraldi.jpg https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/b7/59/04/b75904020d3f7cddf8153f7249bb2d9d.jpg http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_720/images/live/p0/37/zb/p037zbmm.jpg

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.