Loading

AVONDUREN WORDEN AVONTUREN VOLWASSENEN (18+) STEDELIJKE KUNSTACADEMIE TIELT

Doorheen de opleiding TEKENKUNST bouw je aan een stevige basis aan de hand van het tekenen naar waarneming, waarbij zoveel mogelijk diverse materialen zoals potlood, houtskool, pastel, aquarel,… aan bod komen en waar je kennis maakt met begrippen zoals lijnvoering, licht en schaduw, perspectief en compositie. Het tekenen naar model is een vaste waarde in het atelier.

Na verloop van tijd groeit langzaamaan jouw eigen beeldtaal en wordt tekenen een dankbaar medium waarmee je jouw ideeën vormgeeft en je gevoelens in beelden kan omzetten.

TEKENKUNST PRAKTISCH is twee lesbeurten van 4u per week. Dat kan in de namiddag of 's avonds.

Meer concrete info: Tekenkunst

Via oefening, technische opdrachten en workshops krijg je in het atelier BEELDHOUWKUNST de noodzakelijke beheersing van de vaardigheden en technieken aangeleerd. Door grondige studie en onderzoek bouw je kennis op van de vormgevingsprincipes en de beeldende middelen van de beeldhouwkunst. Daarnaast verwerf je ook belangrijke inzichten en voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en leer je jouw eigen werk daartoe verhouden.

Met al deze middellen kan je langzamerhand artistieke inhouden gaan weergeven. Als beeldhouwer creëer je tenslotte vanuit jezelf en maak je doorheen de opleiding een artistieke creatieproces door.

BEELDHOUWKUNST PRAKTISCH is twee lesbeurten van 4u per week. Dat kan in de namiddag of 's avonds.

Meer concrete info: Beeldhouwkunst

In het atelier SCHILDERKUNST wordt je aan de hand van een gedegen individuele begeleiding uitgenodigd om je te gaan verdiepen in de wonderlijke wereld van de schilderkunst

Aan de hand van een cursusmap krijg je een grondige uiteenzetting over de materialen en verwerf je schilderkunstig vakmanschap. Ook worden jou een aantal beeld-elementen aangereikt die belangrijke ankerpunten zijn om te starten aan een beeldend onderzoek.

SCHILDERKUNST PRAKTISCH is twee lesbeurten van 4u per week. Dat kan in de namiddag of 's avonds. Lesmoment voor cursisten 1e jaar is op dinsdag- en woensdagavond 18:00-21:30.

Meer concrete info: Schilderkunst

Het atelier KERAMIEKKUNST is een laboratorium en onderzoeksruimte voor de materie klei. De potvorm, de sculptuur, een installatie, performance, studiokeramiek, seriewerk, industrieel design,… zijn voorbeelden van aspecten die je kan onderzoeken.

In de opleiding worden keramische basistechnieken doorlopen. Dit zijn onder andere verschillende opbouw-technieken, afwerkingstechnieken en stooktechnieken. Het beheersen van de techniek wordt niet als doel op zich beschouwd maar als middel om een inhoud vorm te geven. Zonder het resultaat te verwaarlozen ligt de nadruk op het creatief proces.

KERAMIEKKUNST PRAKTISCH is twee lesbeurten van 4u per week. Lesmoment voor cursisten 1e jaar is op woensdagavond 18:00-21:30.

Meer concrete info: Keramiekkunst

Het atelier GRAFIEKKUNST is zeer veelzijdig, zowel naar beeldende als technische aspecten toe. We vertrekken vanuit een degelijke technische basis. Dat doen we op een eigentijdse en non-toxische manier. Je kan je bekwamen in technieken zoals monotype, collagrafie, etsen, lino- en houtsnede, lithografie en zeefdruk.

Er wordt voldoende ruimte voorzien om te experimenteren met de aangeleerde technieken. Op deze manier kan de student evolueren naar een eigen persoonlijke en autonome stijl.

GRAFIEKKUNST PRAKTISCH is twee lesbeurten van 4u per week.

Meer concrete info: Grafiekkunst

De eerste jaren van de opleiding ARCHITECTUURKUNST krijg je een aantal opdrachten waarin aspecten zoals vorm, functionaliteit, symboliek en materiaal aan bod komen. Je leert hoe je een onderzoek start, hoe je je eigen ideeën tot uitdrukking brengt en zo tot een ontwerp of een concept komt.

De leerkracht brengt je de taal van de architectuur bij, leert je omgaan met vorm, licht, textuur, de tekening, fotografie en perspectief. Gaandeweg begeleidt hij jou bij het vinden van jouw eigen creatieve vrijheid.

ARCHITECTUURKUNST PRAKTISCH is de keuze tussen twee lesbeurten van 4u per week of 1 lesbeurt van 4u per week.

Meer concrete info: Architectuurkunst

In het atelier FOTO & DIGITALE BEELDENDE KUNST gaan creativiteit, technische kennis en vaardigheden hand in hand. Het is een plek waar je inzicht verwerft in fotografische- en cinematografische begrippen.

Je verwerft kennis rond opname technieken, RAW-verwerking, digitale beeldverwerking met Adobe Photoshop, After Effects en Premiere, kleurbeheer en kwaliteitsbewust afdrukken. Korte oefeningen worden afgewisseld met langere opdrachten.

F&D BEELDENDE KUNST PRAKTISCH is de keuze tussen twee lesbeurten van 4u per week of 1 lesbeurt van 4u per week.

Meer concrete info: Foto & Digitale Beeldende Kunst

LEVEND MODEL: Tekenen naar model kan je leren. Het geheim is enkele basisvaardigheden en voldoende tijd om te oefenen. Jouw werk, of dat nu een tekening, een schilderij of een sculptuur is, stoelt op een stevige basis. Inzicht verkrijgen in proporties, lijnen, toonwaarden, vormen, sfeer creëren, gevoelens weergeven, … alles gaat stapsgewijs, met een gezamenlijke en een persoonlijke begeleiding.

LEVEND MODEL PRAKTISCH is één lesbeurt van 4u per week. Dat kan in de namiddag of 's avonds.

Meer concrete info: Levend Model

CROSS OVER TRAJECT staat tussenin alle andere ateliers. Deze richting biedt de mogelijkheid om een persoonlijk artistiek traject uit te stippelen waarbij je inhoudelijke en technische ondersteuning krijgt van de atelierdocenten uit de Kunstacademie.

Het vraagt een open engagement en een attitude van zelfstandigheid. Per student wordt een specifiek lessenrooster opgemaakt.

Aan de hand van een verkennend gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.

Meer concrete info: Cross Over Traject

In het STRIPATELIER maak je kennis met de de filmische beeldtaal van het stripverhaal, het prentenboek, de graphic novel en de wereld van lay-out en grafische vormgeving.

Vanuit jouw ongebreidelde fantasie leer je verhalen uitwerken, storyboards ontwikkelen, jouw eigen helden en onwaarschijnlijke avonturen bedenken, teken- en inkleurtechnieken op zowel papier als digitale media (tablet en computer) onderzoeken, jouw tekeningen digitaliseren en bewerken met professionele grafische software… Kortom, een eindeloos boeiende ontdekkingstocht in de wereld van het beeldverhaal.

STRIPATELIER PRAKTISCH is één lesbeurt van 4u per week.

Meer concrete info: Stripatelier

> Algemeen lessenrooster vind je hier: Lessenrooster

> Inschrijven kan vanaf nu hier: Inschrijven

> ALGEMEEN CONTACT: Je kan de Kunstacademie contacteren tot eind juni en vanaf 17 augustus. Lakenmarkt 1 - 8700 Tielt of 051 42 82 70 of kunstacademie@tielt.be. Veel info vind je ook terug op academietielt.be