Loading

Meandert(h)aal 18 september 2020

Startgesprekken.

De afgelopen week en volgende week worden de startgesprekken gehouden. Driehoeksgesprekken tussen kind, ouder en leerkracht. Helaas kunnen we elkaar niet op school ontmoeten, maar gelukkig is een gesprek via Teams een goed alternatief. De gesprekken zijn als kennismaking bedoeld, om elkaar te informeren en ook om de verwachtingen voor het juist gestarte schooljaar op elkaar af te stemmen. De leerling heeft een centrale rol in dit gesprek. De leerlingen kunnen aangeven welke doelen zij dit jaar willen bereiken en wat ze ervoor nodig hebben om dit te realiseren. De meeste gesprekken verlopen heel spontaan en hebben soms heel verrassende wendingen. Wij zien er naar uit!

Kind op maandag, week 39.

Thema: Hoe kunnen we verder?

Na de bevrijding uit Egypte lijkt het er steeds weer op dat het volk niet verder kan. Maar God helpt het volk toch verder te gaan.

Door de zee - Exodus 14, Brood uit de hemel - Exodus 16, Water uit de rots - Exodus 17: 1-7.

Geweldige opbrengst.

De spontane inzamelingsactie voor de vluchtelingen op Lesbos heeft een fantastisch bedrag opgeleverd. Enkele leerlingen van groep 8 hebben vandaag de opbrengst geteld en kwamen vol ongeloof het totaalbedrag melden. In de goede doelen potjes zat een bedrag van €177,52. Een opbrengst om even stil van te worden. Vanuit de goede doelen reserves vullen we dit bedrag aan tot € 250,00. We zullen de opbrengst overmaken naar de stichting Movement On The Ground die tevens ondersteund wordt door onze leermiddelenleverancier Heutink. Alle gulle gevers hartelijk dank.

De Kinderpostzegelactie gaat door! A.s. woensdag 23 september gaat de Kinderpostzegelactie weer van start en kunnen basisschoolleerlingen uit groep 7 & 8 voor de 72ste keer verschillende producten – waaronder kinderpostzegels – verkopen. “We zijn erg blij dat de actie door kan gaan. Na uitgebreid onderzoek onder leerkrachten, ouders, kinderen en het Nederlands publiek én in goed overleg met de scholen maken we de actie binnen de RIVM-richtlijnen veilig en vooral leuk voor de kinderen”, aldus Pascal de Smit, directeur Stichting Kinderpostzegels. Ook onze leerlingen van groep 7 en 8 nemen deel aan deze actie. Vanaf 12.00 uur gaan zij op een veilige manier kinderpostzegels verkopen. We wensen hen veel succes bij de verkoop!

Het thema van de actie is: 'Geef een veilig thuis'

Op dit moment woont één op de vijftien kinderen in Nederland in een onveilige situatie. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Zij hebben thuis dagelijks te maken met ernstige problematiek, zoals huiselijk geweld, verwaarlozing, armoede of verslaafde ouders. School is voor deze kinderen de veilige haven. Doordat zij daar de afgelopen drie maanden niet of nauwelijks naartoe konden, is de situatie in deze gezinnen alleen maar verergerd. Juist voor deze groep is hulp nu extra hard nodig.

Agenda.

Gefeliciteerd.

Vacature.

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Emma Matthews Digital Content Production - "Black and White Desk Flat Lay" • Unknown - "Gratis foto: Grattis På Födelsedagen, Pratbubbla - Gratis ..."