Talviloma Tahko-RUKA-TAHKO

Välipäivä Tahkolla

Kelkkavahti päivystää

Tähän kun ajat kelkalla

Jäätie mennyt pilalle

Hyh kun kelkat haisee

Suunta kohti Rukaa

Suomuslsalmen TB:llä ruokatauko
Ruka lunta riittää

Lamminpää majalle mennään!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.