Loading

De Schoolweetjes Nummer 12 || 6 november 2020

Dankdag

Voor alle bewoners van De Hoge Es hebben de leerlingen van de groepen 5 en 6 kaarten gemaakt met een mooi gedicht, tekening en een persoonlijk woord. Deze hebben we woensdag bezorgd. Dit alles in het kader van Dankdag.

Onderstaande reactie lazen we donderdagmorgen in onze mailbox.

Mijn moeder woont sinds kort op de Hoge Es. Vanmiddag belde ze om te vertellen dat ze me een prachtig gedicht voor wilde lezen. Dat gedicht had ze gekregen van een leerling of leerlinge van de Prinses Marijkeschool. Was inderdaad een mooi gedicht en heeft haar dag kleur gegeven. En die van mij ook 😊. Mooi! Dankjewel! Erik.

Welkom op de Prinses Marijkeschool

Op 3 november is Lex gestart aan zijn schoolloopbaan. Lex van harte welkom. We hopen dat je een hele fijne tijd zult hebben op de Prinses Marijkeschool!

Even voorstellen

Hallo,

Mijn naam is Elsa Poelakker, ik ben 20 jaar oud en woon in Nijverdal. Misschien dat je mij al eens bent tegen gekomen want ik loop nu al ongeveer 2,5 maand bij de BSO. In mijn vrije tijd houd ik erg veel van sporten en zit ik op voetbal. Ik heb de opleiding onderwijsassistent gedaan.Ik hoop dat ik de kinderen een leuke en gezellige tijd kan geven bij de BSO.

Met vriendelijke groet, Elsa.

Sint en Kerst

Met de kennis van nu informeren we u over Sinterklaas en Kerst op onze school.

Sinterklaas

We vieren het Sinterklaasfeest op woensdag 2 december. I.v.m. de Corona-maatregelen hebben we dit jaar niet een gezamenlijke ontvangst van Sint en zijn Roetveeg Pieten op het plein. Dus geen ouders en andere belangstellenden die Sint toezingen en opwachten. Sinterklaas komt via "de achterdeur" op school. Door middel van een filmpje laten we zien hoe hij op onze school is gekomen. Dit filmpje laten we aan het begin van de ochtend in alle groepen zien. Wij vieren om beurten met de groepen 1 t/m 4 het Sinterklaasfeest in de hal. De andere groepen hebben hun Sinterklaasfeest in de klas. Er zal dit jaar niet gestrooid worden door de Pieten. Alle kinderen krijgen hun pepernoten in verpakking.

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 trekken lootjes, kopen een cadeautje en maken een gedicht en surprise. We verwachten elk moment een brief van Sinterklaas waarin hij uitlegt hoe we dit allemaal aanpakken in deze groepen. Ook zijn vertrek gaat helaas via de "achterdeur".

Als de maatregelen nog strenger worden zal Sinterklaas ons via TEAMS online bezoeken.

Kerst

Dit jaar verheugden we ons op de kerstwandeling. Deze kan niet gehouden worden en daarom vieren wij in 2020 het kerstfeest in de klas. Dit zal op donderdagmiddag 17 december onder schooltijd plaatsvinden. We vieren het kerstfeest 's middags en niet in de avond omdat we het aantal verplaatsingen en ontmoetingen van ouders en verzorgers tot een minimum willen beperken.

Bovenstaande afspraken zijn in goed overleg gemaakt met de scholen uit onze stichting. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer gewoon de draad oppakken. Ondanks de maatregelen weten we zeker dat zowel Sinterklaas als het Kerstfeest mooie feesten op onze school zullen zijn.

Kind op maandag

Ik blijf bij je.

Wat is de gedachte fijn dat er iemand is die bij je blijft, wat er ook gebeurt. Waar de Israëlieten ook naartoe gaan, ze dragen de tabernakel met zich mee: de tent van de ontmoeting met de Eeuwige. Zo weten ze dat de Eeuwige altijd in hun midden is. Mozes beklimt nog één keer de berg Nebo. Daar sterft hij en wordt hij begraven. Er wordt gelezen uit Exodus 40: 1-38, Deuteronomium 31: 1-8 en 34: 1-12.

De kleuters horen de verhalen 'De broers gaan nog een keer naar Egypte' en 'Jacob naar Egypte'.

Zending

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen een bedrag van € 32,45 meegenomen. Alle gevers dank daarvoor! Er bestaat ook de mogelijkheid om het doel van onze zending tot aan de kerstvakantie online te steunen. Het geld is bedoeld om de minima in Nijverdal met kerst te ondersteunen zodat ze wat extra's te besteden hebben in de supermarkt. Op dit moment staat dat bedrag op € 1234,45 euro. Met uw gift kan dat bedrag zomaar weer hoger zijn. Super dat jullie dit doel zo flink ondersteunen. Lees alle informatie onder de knop.

Studiedag team gaat niet door.

Nog even een herinnering, de studiedag voor het team, die gepland stond op dinsdag 10 november gaat niet door. Ook hier gooit corona roet in het eten. De kinderen gaan deze dag gewoon naar school.

Informatieavond groep 8

In de kalender heeft u kunnen lezen dat er op maandag 9 november een informatieavond voor groep 8 gepland stond over de Routeplanner naar het Voortgezet Onderwijs. Helaas kan deze avond niet op school plaatsvinden. De leerkrachten van groep 8 zullen u de informatie per mail doen toekomen

Deze week op school

Een Kapla kerk, herfstbladeren en een stoel ontwerpen en maken.
De herfsthoek en een sterke constructie maken met driehoeken van spaghetti en spekjes.

Tegeltjeswijsheid

The greatest gift is the ability to forget - to forget the bad things and focus on the good.

Joe Biden, focust zich de komende vier jaar op het goede (wie weet?)

Weekend

Wat was het fijn om maandagavond met alle leden van de ouderraad te vergaderen. Ook al was het via TEAMS. De verhalen te horen hoe het met ze gaat. Werk je thuis? Werk je op je normale werkplek. Een goede vergadering in "good spirits". Mark Rutte riep ons deze week op om naar elkaar om te zien. Hoe belangrijk dat is kunnen we lezen uit de reactie die we kregen op onze kaarten voor de bewoners van De Hoge Es.

Het was weer een memorabele week. Strengere Corona-maatregelen die veel invloed hebben om ons leven en op dat van veel middenstanders en bedrijven. Superspannende verkiezingen in de Verenigde Staten. De definitieve uitslag zal nog lang op zich laten wachten. Uw en ons weekend zal waarschijnlijk thuis zijn. Maak er met elkaar een mooi weekend van. Zie naar elkaar om en stel maar eens de vraag: "Hoe gaat het met je?".

Goed weekend allemaal, met vriendelijke groet, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Created with images by Jens Rademacher - "Untitled image" • Nietjuh - "Saint Nicholas Saint pepernoten" • Unknown - "Kostenlose Vektorgrafik: Heiligabend, Maria, Joseph ..." en Prinses Marijkeschool.