ЕРТӨНЦ өөрийн орон зай

Монгол оронд төрж өснө гэдэг их хувь тавилан. Эх нутгийнхаа агаар, хөрс шороо, үзэсгэлэнг бахдаад ханашгүй. Мэдээлэл технологийн хөгжил эрчимтэй хөгжиж буй энэ үед өөрийн орон зай, түүх, агшинг та бүхэндээ зургаар илэрхийлж байна. Цаашид улам дэлгэрүүлж үзүүлэх болно.

Миний аялсан Монголын үзэсгэлэнт газар нутгууд

Монголын үзэсгэлэнт байгаль Хяргас нуурын Цагаан эрэг хэмээх газар, 2015 он
Баруун бүсийн өндөр оргилуудын нэг болох Цамбагарав хайрхан ард дүнхийн харагдана. 2015 он
Завхан аймгийн Улиастай хотод очиж байв. 2015 он
Монгол улсын баруун хил Алтай таван богдын оргилын дэргэд. 2015 он
Гайхамшигт Хяргас нуурын эрэг дээр, 2015 онд

Урьд онуудад аялж байсан зургуудыг удахгүй цувралаар оруулах болно.

Өөрийн амьдралдаа хэд хэдэн номыг бие даан нэгтгэн гаргасан юм. Эдгээр нь өөрийгөө шинэ зүйлд дайчилсаны үр дүн гэж боддог.

Занабазарын хосгүй үнэт бүтээлийн дээжис, 2015 он
"Голомт нутаг 2" Өвөрхангай аймгийн байгалийн зургийн цомог, 2015 он

Гадаадын зарим орнуудаар аялсан зургууд

Хурдан морьдын барианд орж буй агшин, 2016 оны Өвөрхангай аймгийн баяр наадмын үеэр

2016 оны зарим зургуудыг түүвэрлэн оруулж байна.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.