NYE Pedalen tar form reåpning i slutten av februar

Etter måneder med istandsetting og stor kreativitet, kan Pedalen sykkelverksted igjen åpne dørene og tilby sine tjenester til byens innbyggere. I slutten av februar måned gleder vi oss til å vise frem sluttproduktet og håper mange ser frem til et hyggelig gjensyn.

Lokalene har blitt satt i stand med fokus på lavkostnad og gjenbruk. Kreativ istandsetting av vegg til Pedalen`s spesialdesignede sykkelblekedning.

Pedalen er et konsept jeg har drømt om å få være en del av og ikke minst; bygge opp her i byen, sier Hans Richard Jørgensen, som er prosjektmedarbeider på Pedalen.
Diskene er klar på plass og klare for mottak av både varer og kunder.

På sikt er det selvfølgelig ønskelig å tjene penger på Pedalen, men det er menneskene som jobber i butikken og på verkstedet som er selve målet med prosjektet. 

Mennesker med rusbakgrunn, soningserfaring eller unge som rett og slett aldri har fått innpass på arbeidsmarkedet skal få både opplæring og arbeidstrening på Pedalen, sier Hans.
Mari og Rudi har deltatt under oppbyggingen av lokalene, så og si fra dag 1, begge blir nok å finne på Pedalen når dørene åpnes.
Jeg har en drøm at Pedalen skal bli en liten "oase" i byen. Et sted du kan komme innom for en sykkelprat, eller for å ta en kaffekopp, forteller Hans med et smil om munnen.
På Pedalen sykkelverksted kan du komme innom både for reperasjon og vedlikehold av sykkelen din, du kan få kjøpt en helt unik Pedalen sykkeldrakt, tidvis inviteres du til kundekvelder med salg og informasjon fra samarbeidende leverandører og i vinterhalvåret kan du leie inn sykkelen på "hotell".

Pedalen blir å finne i Rådhusgata 38. Følg med på våre Facebook sider for informasjon. Velkommen!

Created By
Anine Berg
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.