Aziz Bey Hadisesi'nde Aşk Teması

Önceki Sevgilileri ve Aziz Bey

Aziz Bey Açısından: Daha önce aşık olmamış, kızlarla olan ilişkilerini önemsememiştir. Her zaman başka insanlarla birliktedir ve bunu önemsememektedir. Aşk onun için yapay, gereksiz ve uzak durulması gereken bir şeydir. Kim bilir, belki de korkuyordur annesi ile babasının ilişkisini gördüğü zaman. “Pek az kalpte sevgiyle yad edilecek bir iz bırakmış, çırpıntılı bir ömrün sonuna geldi, huzuruna kavuştu.” (Görkem Kamar)

Kızlar Açısından: Kızlar Aziz Bey’e bağlanıyor ve dış görünüşüne aldanıyorlardı. Sonrasında ise üzülüyorlardı. (Görkem Kamar)

Maryam ile Aziz Bey

Aziz Bey Açısından: “Aziz Bey’in dramı Maryam’la başlar. Çünkü ona aşık oldu.” Aziz Bey Maryam’a çok aşık olmuş, hayatında o olsun istemiş ve hep onun yanında olmak istemiştir. Yanına gittiğinde ise Maryam’dan ilgi göremeyip bir süre sonra bir daha görüşmemek üzere ayrılmışlardır. (Görkem Kamar)

Maryam Açısından: Aziz Bey, Maryam’ın ilk gençlik heveslerinden biri olmaktan ileri geçememiştir. Aziz Bey ne kadar değer verirse versin, Maryam hiçbir zaman ona bu kadar değer vermemiştir. Kısacası Aziz Bey, Maryam için bir sadece bir heyecan, bir eğlencedir. Aziz Bey’e olan bağlılığı, araya olanaksızlıkların girmesiyle birlikte giderek azalmış, sonunda tamamen bitmiştir. (Selin Deniz İşken)

Vuslat ile Aziz Bey

Aziz Bey Açısından: Aziz Bey hareketli ve çalkantılı hayatından bıkmış bir halde daha düzenli bir hayat için Vuslat ile bir ilişki kurmuştur. Vuslat, Aziz Bey için geçici bir hevesten başka bir şey değildir. Zaman geçtikçe, Vuslat ile Aziz Bey arasındaki ilişki; Aziz Bey’in annesi ve babası arasındaki ilişkiye dönmüştür. Aziz Bey, sadece kendine hizmet edecek biri istemiştir, sevecek, ömrünü paylaşacak biri değil. Fakat ne zaman ki Vuslat ellerinin arasından kayıp gitmiştir, işte o zaman Aziz Bey, Vuslat’ın değerini anlamıştır. “Oysa Vuslat’ı hep bir gölge, loş bir ışık, duvarların renginde kaybolan bir eşya gibi görmüştü. Sevmek için zaman bulamamış, daha doğrusu hiç aramamıştı. Bu alıntı, Aziz Bey’in Vuslat’a karşı olan tavrını bütünüyle özetlemiştir. (Selin Deniz İşken)

Vuslat Açısından: Aşk, Vuslat için karşılıksızdır. Kendini, hiçbir karşılık almadan ve alamayacağını bildiği halde böyle bir aşkın içine bırakmıştır. Aziz Bey’in ilk başlardaki hoş tavırları hoşuna gitmişti. Belki de hayatı boyunca silik bir karakter olmaktan bıktığından azıcık bir ilgiyle bile Aziz Bey’e bağlanmıştır. Aziz Bey ise yıllar geçtikçe Vuslat’ın varlığını daha çok unutmuştur. Bu yaşanan olaylarla Vuslat, öğrenilmiş çaresizliğin içine düşmüştür. “Vuslat bu bekleyişten çoktan vazgeçmişti. Artık hiçbir şeyi beklemiyor, sadece yılların verdiği bir alışkanlıkla, pencerelerinden ışık sızan evlere bakarak, böylesi evlerde yaşandığını sandığı mutlu hayatlara imreniyordu.” Zaman geçtikçe Vuslat, Aziz Bey’in bu hallerini kabullenmiş ve artık hayattan hiçbir şey beklemiyor hale gelmiştir. (Selin Deniz İşken)

Credits:

Created with images by LunarSeaArt - "broken heart red heart"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.