Loading

De Schoolweetjes Nummer 26 || 5 maart 2021

Groen schoolplein

Het groene plein wordt verkend

Sommige kinderen konden niet wachten om weer naar school te gaan. Zeker als het plein zo onderhanden is genomen. Er zijn paadjes aangelegd. Van wilgen zijn er tunnels en huisjes gemaakt. Een flinke buis waar je zo door kunt lopen en straks ook over kunt gaan. Onze hartelijke dank gaat uit naar de vaders die zo enorm hard hebben gewerkt in de vakantie om dit allemaal af te krijgen. Wij zijn er heel erg blij mee. Er moet zeker nog het een en ander afgewerkt worden maar het resultaat mag er nu al zijn. Daarmee is fase 1 van de aanpak van ons plein afgerond.

Verlof juf Denise

Juf Denise gaat met verlof

Woensdag hebben we met een bos bloemen voorlopig afscheid genomen van juf Denise omdat zij met zwangerschapsverlof gaat.

Ook vanaf deze plaats wensen wij juf Denise een heel fijn verlof toe. Best een bijzondere periode: het moment dat je tijdelijk stopt met werken tot aan de dag van de geboorte. We weten zeker dat juf Denise nog wel een keertje op school komt in de pauze om even kopje koffie of thee met de collega's te drinken. Je bent van harte welkom.

Donderdagmiddag 11 maart zijn de kinderen vrij

Zoals u in de schoolkalender heeft kunnen lezen zijn alle leerlingen op donderdag 11 maart vrij vanaf 12.00 uur. Het team heeft dan een studiemiddag. Vergeet ook niet dat we op woensdag 17 maart een studiedag hebben met alle collega's van onze stichting. De leerlingen hebben dan geen school. U kunt dan wel naar school komen om uw stem voor de Tweede Kamer verkiezingen uit te brengen.

Gymles in de zaal

Vanaf komende week gaan we weer gymlessen geven in de gymzaal aan de Portlandweg. I.v.m. de hygiënemaatregelen hebben we een rooster opgesteld dat de gymlessen om de week binnen zijn en de andere week buiten. De teamleden informeren de leerlingen over dit rooster.

Techniekdag groep 8 uitgesteld

In de schoolkalender staat dat groep 8 dinsdag Techniekdag heeft. Er is besloten dat deze, altijd erg leuke dag, wordt verplaatst naar later dit schooljaar. We hopen van harte dat het lukt om deze dag op een later moment wel te laten doorgaan.

Verkiezingen MR

U heeft inmiddels de mail ontvangen waarin de vaders en moeders die zich kandidaat hebben gesteld voor de MR zich aan u voorstellen. Wij hopen dat u voor uzelf een goed beeld heeft kunnen vormen. Deze week ontving u het stembiljet en heeft u de mogelijkheid uw stem uit te brengen tot komende woensdag 12 uur 's middags.

Deze week zijn Jinthe in groep 0/1A en Noméh in groep 0/1B hun loopbaan op de Prinses Marijkeschool begonnen. Wij wensen jullie heel veel plezier op school!

Luizencontrole

Afgelopen woensdag hadden we de luizencontrole op school gehad. Die kon om de bekende redenen niet doorgaan. Daarom weer ons verzoek om thuis uw kinderen op luizen te controleren. Alvast bedankt voor uw actie.

Kind op maandag

Wie is Jezus?

Op weg naar Pasen horen we verschillende opstandingsverhalen: vorige week de zoon uit Nain, deze week de dochter van Jaïrus. Als Jezus haar hand pakt, komt ze tot leven. Ook horen we hoe vijf broden en twee vissen genoeg zijn voor duizenden mensen. Als je het hoort vraag je je af: Wie is die man toch, die zulke dingen kan doen? Er wordt gelezen uit Lucas 8: 40-56 en 9: 10-27.

De dochter van Jaïrus.

De kleuters horen de verhalen over de wonderbaarlijke visvangst en 'Jezus zegent de kinderen'.

Zending

Afgelopen 2 weken is er digitaal € 40,-- binnen gekomen voor de basisschool in het kleine dorpje Wariho, in het noorden van Ethiopië. Hartelijk dank daarvoor! I.v.m. de studiedag van het team en de vakantie is er de afgelopen 2 weken geen geld in de klassen opgehaald. Vandaag wordt er wel weer geld in de groepen opgehaald en heeft u ook weer de mogelijkheid om digitaal geld over te maken via onderstaande knop.

Korfbal

Op zaterdag 20 en 27 maart en op 10 en 17 april organiseert korfbalvereniging NKC'51 van 10.00 uur tot 11.30 uur Korfbal Spelochtenden voor kinderen vanaf 3 t/m 9 jaar. Dit zal buiten plaatsvinden op het sportveld van NKC'51, Sportlaan 1 te Nijverdal. Tijdens deze trainingen kunnen kinderen samen met leeftijdsgenoten spelenderwijs kennismaken met korfbal om te zien of deze sport bij ze past! Klik op de button voor meer informatie.

Een nieuw begin

Met dit in gedachten kijken we graag naar onze leerlingen.

Begin

 • niet te weinig
 • niet te laag
 • geen tekort
 • en niet te traag
 • ze lopen niet achter
 • en ook niet voor
 • het waren geen weken
 • die je verloor
 • wanneer gaan we zien
 • dat het niet gaat
 • om cijfers en toetsen
 • of om resultaat
 • zie toch het kind
 • dat leerde zoomen
 • dat zijn zusje hielp met taal
 • dat zijn moeder breuken leerde
 • jou stil kreeg met een mooi verhaal
 • zie het kind
 • dat thuis mocht wiebelen
 • dat over diepe zaken dacht
 • dat in de pauze koekjes bakte
 • en die naar zijn eenzame buren bracht
 • laten we maar niet meer praten
 • over te weinig, te langzaam, te min
 • wat onze kinderen hebben bereikt
 • is geen achterstand
 • maar een nieuw begin.

Biddag

Van Dale woordenboek: bid·den (bad, heeft gebeden). Betekenis 1: een gebed doen tot God. 2. dringend verzoeken

Aanstaande woensdag is het de traditionele Biddag voor Gewas en Arbeid. Een dag waarbij we een dringend verzoek mogen doen, we mogen bidden voor heel veel dingen. Op school zullen we de leerlingen vragen wat ze graag zien gebeuren. Vanuit het verleden staan we stil dat we bidden dat de gewassen op het land goed mogen groeien zodat we ook genoeg te eten hebben. Voor arbeid, dat we ons werk houden en mogen doen. In Corona-tijden voor veel mensen geen vanzelfsprekende zaak. Er is veel om voor te bidden, voor de wereld, voor de mensen om ons heen en voor onszelf. Mooi dat we elk voorjaar hierbij stilstaan, dat we mogen en kunnen bidden en dat dringende verzoek mogen doen.

Tegeltjeswijsheid

De beste manier om iets te leren is er les in te geven.

Seneca, Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver. Leefde van: 5 v.C. - 65 n.C.

Tot slot

Het voelt als koorddansen.

We realiseren ons dat we in zeer kwetsbare tijden leven. We hopen dat we de Corona buiten de muren van de school kunnen houden, maar we weten ook dat dit welhaast onmogelijk is. We komen allemaal hoe dan ook met anderen in contact en het kan snel gaan zo hebben we voor de voorjaarsvakantie gemerkt. Laten we allemaal heel voorzichtig zijn, het zekere voor het onzekere nemen, toch maar die test laten doen. Thuis werken als dat kan, afstand houden, handen wassen, mondkapjes dragen, toch maar niet op bezoek gaan. Volhouden!

Beste ouders, ook ontzettend bedankt voor uw begrip dat we soms streng zijn. Tot op heden hebben nog wij niemand horen mopperen. Dat begrip is ook voor ons het teken dat u uw verantwoordelijkheid neemt en dat waarderen wij zeer!!!

We wensen u en jullie een goed weekend, onze hartelijke groeten, het team van de Prinses Marijkeschool.

Created By
Team Prinses Marijkeschool
Appreciate

Credits:

Muscari Hyacinth Bergmännchen van Peggy Choucair Team sports van  Stefan_Schranz / machine engine technique van phtorxp / Equilibrist  = koorddanser en de Prinses Marijkeschool.